Kommentar

”Vi kommer att försvara våra rättigheter”

.

Den 22 oktober anordnades manifestationen Uppsala mot rasism. Bland talarna fanns aktivisten och Gottsundabon Carmen Blanco Valer, Latinamerikagrupperna, som påminde om de mångas erfarenheter av kamp mot ”bristande vandel” från andra länder. Vi publicerar här talet i sin helhet.

Jag kommer ursprungligen från Latinamerika, en världsdel som sedan 530 år tillbaka drabbats av rasistiskt, patriarkalt och kolonialt våld samt människo- och miljömördande ”bristande vandel”.

Samma ”bristande vandel” som den europeiska kolonialismen visat även på de övriga tre kontinenterna som plundrats och plundras än idag på rikedomar och där arbetskraften överexploateras. ”Bristande vandel” som gynnar det globala nords ohållbara konsumtion och leder till förstörelse av livet på planeten.

Men jag kommer sedan 40 år tillbaka även från Gottsunda. En stadsdel där de bor som vårdar barn, gamla och sjuka, de som kör bussar eller taxi, de som lär ut, de som står i kassor, diskar, städar, hämtar våra sopor och som överlag servar alla här i Uppsala.

Ett Gottsunda där många av de som flytt från förtrycket, fattigdomen och våldet orsakat av den kapitalistiska plundringen lever.

Ett Gottsunda som precis som många andra orter i städernas utkanter eller på landsbygden utsätts för den nedmonterande nyliberala ”bristande vandel” som gör de rika ännu rikare och de arbetande folken fattigare.

En nedmonterande och privatiserande nyliberal politik som ger sig på välfärden och omvandlar hälsovården, utbildningen och boendet till marknadsvaror.

Ett Gottsunda som det fascistoida Slottsavtalet nu vill omvandla till visitationszon och där vi som är icke-vita misstänkliggörs och kriminaliseras utifrån rasprofilering.

MEN det de inte räknat med är att vi som flytt från våld och förtryck är motståndskraftiga. Vi bär på kollektiva minnen av antikolonialt motstånd. Många bland oss har redan mött fascismen i vitögat och bekämpat den. Så vi kommer inte att ge upp utan kommer att kämpa för vår rätt att leva, inte bara överleva.

Vi kommer att försvara våra rättigheter och våra liv, men även vår rätt att älska, att skapa, att odla, att prata våra språk, dansa våra danser och lyssna på vår musik.

De som vill gräva ner oss har kanske inte förstått att vi är frön som kommer att gro, frodas och låta tusentals olika blommor blomma! Gottsunda, Uppsala, Sverige och världen kommer att göra motstånd och inte låta Slottsfolket kuva oss!

Carmen Blanco Valer, aktivist och representant för Latinamerikagrupperna i Uppsala.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV