Evenemang

Rebellmammorna – gör nationellt uppror

LÖRDAG 19 NOVEMBER, STOCKHOLM

19/11-22 är det återigen dags för Rebellmammorna att göra nationellt uppror. Detta kommer att ske parallellt i flera städer i Sverige.

I Stockholm:
– Kl 10. Aktionsgenomgång.
Alla som vill och hinner är välkomna redan klockan 09:15. Vi bjuder på fika och har lite tid att landa och hälsa på varandra. En mycket kort genomgång av XR:s principer, krav och det mest grundläggande kring hur en aktion med XR går till ges. Rekommenderas starkt om du är ny.
– Kl 10:50. Vi går tillsammans från samlingsplatsen (meddelas senare) till Sergels torg.
– Ca 11till ca 12. Manifestationen äger rum.
Detta är en fredlig manifestation i Rebellmammornas anda. Den här gången är manifestationen även tillståndsgiven. Det finns därmed ingen risk för juridiska följder för deltagande. Manifestation passar såväl dig som är ny, som dig som är van. Ju fler vi blir ju starkare manifestation kan vi göra. Du är viktig!

VI VÄGRAR TITTA BORT. VI VÄGRAR GE UPP. VI KOMMER ATT GÖRA ALLT VI KAN

Om Rebellmammorna
Rebellmammorna samlar mammor (alla som identifierar sig som mamma) och allierade som vill engagera sig för klimatet. Vi förenas i vår vilja att visa att det finns en vuxenvärld som inte kommer ge upp kampen för ett hållbart samhälle, nu och för kommande generationer.

Rebellmammorna är en del av Extinction Rebellion (XR) som är en internationell klimatrörelse som använder olika metoder som manifestationer, debattartiklar, konst och civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring.
Vi drivs av kärlek och omsorg i allt vi gör. Våra politiker förmår inte att agera med kraft på den kris vi befinner oss i. Vi omsätter vår ilska och förtvivlan över det i konkret handling.

Vi agerar för att höja krismedvetenheten i samhället och för att skapa tryck på politiskt agerande i linje med klimatvetenskapen.

Vi är medvetna om att redan marginaliserade och sårbara grupper drabbas extra hårt av klimatförändringarnas effekter. Vi agerar i solidaritet med de människor som redan idag förlorar sina hem, sin försörjning och ibland sina liv på grund av våra makthavares oförmåga att svara an på klimatkrisen.
Vi vill visa att varje individ kan göra skillnad genom att gå samman med andra och kollektivt agera.

Vi vill kunna titta våra och allas barn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan.

Förberedelser
Du kommer att ombes göra en skylt. Mer information kommer. Möjlighet kommer finnas att göra skylt under samlingen.
Dela eventet och bjud personligen in personer du känner att delta. För många är den enda anledningen till att man inte deltar på klimatmanifestationer att man inte fått en inbjudan eller inte känner någon annan som är med.
Du kommer att ombes träna på ett par/tre enkla sånger. Bland annat:
”Mothers gonna rise like the water
We’re gonna face this crisis now
I hear the voice of my sons and daughters
Singing climate justice now”

”Vi har samlats här
Vi vill lämna en levande värld
En framtid för barnen, en framtid för barnen”

Extinction Rebellions krav
TALA KLARSPRÅK
Regeringen måste utlysa klimatnödläge och kommunicera vilka förändringar vi står inför.
AGERA NU
Regeringen måste agera omedelbart och minska Sveriges klimatutsläpp till netto noll år 2025.
STÄRK DEMOKRATIN.
Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd.

REBELLMAMMORNA //GÖR NATIONELLT UPPROR
LÖRDAG 19 NOVEMBER
KL. 10:00–12:00
Sergels torg
Evenemang av Extinction Rebellion Stockholm och Extinction Rebellion Sverige