Nyheter

FN-granskning av länders arbete för sexuella rättigheter

Hans Linde, förbundsordförande för RFSU.

”Covid-pandemin, kriget i Ukraina, inskränkningar av aborträtten i USA och klimatförändringarna får dramatiska konsekvenser för människors möjligheter att fatta beslut om sin kropp och sexualitet, säger Hans Linde, förbundsordförande för RFSU, som är enda svensk i FN:s Högnivåkommission som nu släpper sin andra andra rapport om utvecklingen i världen för sexuella och reproduktiva rättigheter.

I fokus för kommissionens granskning i rapporten “Sexual and reproductive justice as the vehicle”, finns bland annat ländernas arbete för att minska mödradödligheten och våld i nära relationer.

Det framkommer att alldeles för många människor har begränsade möjligheter att fatta beslut om sin kropp och sexualitet på grund av ojämlikhet, humanitära kriser och rasism och andra former av diskriminering.

Generellt behövs stora insatser som ökar den faktiska tillgången till sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I Europa och Nordamerika har situationen delvis försämrats. Det handlar främst om bristande srhr-vård (srhr = sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) till personer som fördrivits på grund av kriget i Ukraina.

Mödradödlighet i Afrika och aborträtt

Överlag finns det inga stora markanta skillnader sedan 2021. Afrikas mödradödlighet ligger kvar på samma nivå som året innan. Bland de positiva tendenserna är det faktum att 58 länder – inklusive nya exempel som Sydkorea, Ecuador, Nya Zeeland, Benin och Kenya – har liberaliserat sina abortlagar sedan 1994, medan endast fyra länder har minskat sina aborträttigheter.

Trots bakslagen understryker Hans Linde att det sker framsteg.

– Inte minst i arbetet för aborträtten i länder som Colombia, Mexiko och Benin. Det visar att förändring är möjligt, om det finns politiska vilja, säger han i ett pressmeddelande.

Behov av tillgänliga och inkluderande hälsoinsatser

Kommissionen understryker vikten av att göra hälsoinsatser mer tillgängliga och samtidigt inkluderande, så att även personer som är marginaliserade i samhället, exempelvis flyktingar, får tillgång till dem.

Av de som drivits på flykt på grund av klimatrelaterade katastrofer är en överväldigande majoritet kvinnor och de löper stor risk att utsättas för diskriminering, trakasserier och sexuellt våld.

Även rasism inom vården måste motverkas. Rapporten visar att det finns betydande skillnader när det gäller mödradödlighet i världen på grund av rasism. I Ecuador är mödradödligheten för kvinnor av afrikansk härkomst tre gånger så hög som den totala mödradödligheten. I Colombia är dödligheten för kvinnor med afrikansk härkomst 1,8 gånger högre och i Brasilien är den 36 procent högre. Rasifierade kvinnor i Storbritannien löper fyra gånger större risk att dö under graviditeten än vita kvinnor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV