Evenemang

Göteborg – Under jord

LÖRDAG 26 NOVEMBER, GÖTEBORG

Under åttio- och nittiotalen präglades kulturlivet i Göteborg av ekonomisk kris, husockupationer och av en levande undergroundscen. Detta var svartklubbarnas, punkens och svartrockens årtionden. Men hur såg litteraturscenen ut? Vilken typ av texter och uttryck växte fram ur den lokala motkulturen? Välkommen på en helkväll om Göteborgs unika litteraturscen.

19.00 Lina Ekdahl läser ”Arkivet”
Lina Ekdahl har en lång rad diktsamlingar bakom sig, och har med sin talspråkliga enkelhet vunnit såväl publikens som kritikens gillande. Hon debuterade i bokform 1994, men började läsa sina dikter från scen långt tidigare, och har varit en del av Göteborgs kulturscen sedan 80-talet. Som ett startskott för kvällen läser hon texten Arkivet som handlar om Göteborgs poesifestivals arkiv, och en kupp 1984, ursprungligen publicerad i Ord&Bild 2015.

19:15 Från husockupationer till poesifestival – Göteborgs som (litterär)plats
Litteraturen växer ofta fram ur en miljö, ur en specifik plats och tid. Tänk bara på 1800-talets Paris, eller på efterkrigstidens New York. Eller, varför inte på åttio- och nittiotalets Göteborg.
Möt tidskriften Ord&Bilds redaktör Ann Ighe och sociologen Håkan Thörn i ett samtal om en miljö som format en hel generation kulturutövare.

20:30 Mare Kandre – Punkens egen litterära röst
Ingen annan litterär röst är så förknippad med punken och Göteborg som Mare Kandre. Men vad är det som gör att hennes texter lever vidare och ständigt hittar nya läsare? Kort sagt, varför blir vi inte färdiga med Mare Kandre?
Möt författaren Malin Lindroth och litteraturvetaren Mattias Fyhr i ett samtal med författaren Jessica Schiefauer om Mare Kandres storhet.
Skådespelaren Caroline Andreasson läser ur Mare Kandres författarskap

21.45 Efterhäng

Kvällen är en del av Göteborgs Romanfestival 2022, och görs med stöd av Göteborgs Stad, Svenska Akademien och Kulturrådet.

Göteborg – Under jord
LÖRDAG 26 NOVEMBER
KL. 19:00–22:45
Göteborgs Litteraturhus
Evenemang av GBG Romanfestival
Biljetter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV