Nyheter

Mäns våld mot kvinnor ökar

Mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny studie som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, har tagit fram tillsammans med Örebro universitet.

Studien, Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld, visar på omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige och är den första på 20 år.

Enligt Roks var det väntat att siffrorna skulle vara mörka.

Bland annat uppger 55 procent av alla kvinnor att de utsatts för våld av en man efter sin 15-års dag. 45 procent av alla kvinnor uppger att de har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med. Och 80 procent av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man.

Studien kommer tjugo år efter Slagen Dam, som var den första omfångsundersökningen av våld mot kvinnor som har gjorts i Sverige.

Jenny Westerstrand, ordförande för Roks, som var med och skrev den ligger också bakom den nya studien.

– Vi ser att våldet inte har minskat, trots extremt mycket politiskt tal om frågan under dessa 20 år. Vi ser mer rapporterat sexuellt våld och att unga kvinnors utsatthet har ökat. Vi ser också att våld utövas i alla möjliga relationer och på alla möjliga arenor. Det ger en dyster bild, minst sagt, av att växa upp till kvinna i Sverige. Hur är det möjligt att detta får fortgå?

Enligt Westerstrand visar siffrorna hur omfattande och utbrett mäns våld mot kvinnor är, också utanför nära relationer.

Det framkommer också att färre kvinnor rapporterar våldsutsatthet i sin pågående relation.

Det är enligt Jenny Westerstrand samma mönster som märktes i studien för 20 år sedan och ett mönster som bekräftar också det jourerna ser och forskningen visar: När du lever i den våldsamma relationen blir våldet svårt att sätta ord på.

– Våldet startar en process där den utsatta själv tar på sig ansvar och involveras i att omförhandla våldet till något annat. Hans oro eller hennes egna brister. Det är först när hon lämnat relationen som hon till fullo ser och definierar det hon erfarit i termer av våld. Det är en process att komma ur våldet också, säger hon.

Även eftervåldet redovisas. 37 procent av de kvinnor som lämnat en våldsam man har utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp efter separationen.

– Fler än var tredje kvinna som lämnat en våldsam relation fortsätter att utsättas för våld efter separationen. Inte sällan sker det vid tillfällen då kvinnan tvingas lämna över barnet för umgänge med pappan. Vilket oerhört misslyckande av samhället!, säger Westerstrand.

Kvinnorna som har utsatts i hög utsträckning rapporterar om flera våldshändelser. I Slagen dam skrev forskarna om det som ”det allestädes närvarande våldet”, vilket alltså även bekräftas i denna studie.

Så vad ser du som den viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen och få stopp på mäns våld mot kvinnor?

– Den viktigaste åtgärden är att ta ett samtal om hur vi förstår mäns våld mot kvinnor och hur ett könsneutralt tal någonsin kunde få bre ut sig över ämnet. Sverige har satsat miljarder på att stoppa mäns våld, men utan att vilja diskutera verktygen och förståelserna, säger Jenny Westerstrand till Fempers nyheter.

Enligt henne har en reformiver effektivt dolt behovet av en grunddiskussion om synen på kvinnors och mäns rätt och plats i samhället.

– Tycker vi att det är fel att kvinnor utsätts för våld? Eller tycker vi att det som kvinnor berättar om som våld inte är våld, utan nåt de borde tåla, kanske tom förtjänar? Varför, om ej, fortsätter och fortsätter våldet?

Studien som nu kommer har tagits fram inför Orange Day, det vill säga Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november.

FAKTA/Orange Day

Orange Day,  Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, instiftades den 25 november 1999 av FNs generalförsamling som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Varje år den 25 november brukar kända byggnader som Eiffeltornet, Empire State Building ochGloben lysa upp i orange, och stora demonstrationer brukar hållas för att belysa mäns våld mot kvinnor.

Om studien

Om studien:
15 000 slumpmässigt utvalda svenska kvinnor mellan 18 och 86 år blev tillfrågade om att medverka i undersökningen Kvinnors trygghet, och svarsfrekvensen landade på 44 procent. Svaren är insamlade under 2021 och studien publicerades den 16 november 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV