Intervju

Fi Kiruna prioriterar skolan, kulturen och klimatet

Lisa Forsberg Fi Kiruna.

I Kiruna är Feministiskt initiativ tillbaka i kommunledningen. I fokus står skolsituationen som är akut, liksom bristen på bostäder. Partiet vill också sätta klimat- och miljöpolitiken under lupp.

Feministiskt initiativ ingår i den vänsterkoalition där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Samelistan, också ingår, och som bildades efter valet.

Fi har två mandat, Socialdemokraterna som blev valets stora vinnare i kommunen med över 40 procent av rösterna har 19 mandat, Vänsterpartiet 4 och Samelistan 2. Därmed har de tillsammans 27 av de 45 mandaten i kommunfullmäktige.

Lisa Forsberg och Christine Brännvall, ny vice ordförande i kultur och utbildningsnämnden, är Feministiskt initiativs två ledamöter i fullmäktige. Det är två erfarna politiker vid det här laget. Båda har varit med sedan partiet kom in i fullmäktige 2014.

– Christine drog i slutet av 2013 igång protester mot den strippklubb som öppnat i Kiruna, säger Lisa Forsberg.

Gruppens protester ledde till att strippklubben bommade igen och ur det engagemanget som väckts startade några av de som varit aktiva upp Feministiskt initiativ Kiruna.

Det innebär att det är rutinerade politiker från Fi som nu tar plats på nytt i kommunfullmäktige, efter att både ha varit med och styrt en mandatperiod och nu senast suttit i opposition.

Christine Brännvall Fi Kiruna
Christine Brännvall Fi Kiruna. FOTO: Emma Taube

Forsberg är nöjd med att det är ett tydligt vänsterblock, utan något mitten- eller högerparti.

– Den största skillnaden för oss nu är nog att vi är bättre positionerade för att vara med och driva politik och fatta politiska beslut, säger Lisa Forsberg.

Skolfrågan är prioriterad. Det är också den politiska fråga som skakat om kommunen allra mest den senaste tiden med bland annat skyddsstopp som ledde till stängningar av två skolor.

Det handlar främst om arbetsmiljön men även om högre löner likväl som att ge tillbaka mandat till rektorn att kunna sköta rekryteringen.

– Framför allt vill vi lyssna in personalen, det är något som vi anser gjorts väldigt lite den senaste mandatperioden, menar Forsberg.

Kritisk bostadssituation

Bostadssituationen är också kritisk i Kiruna.

– De nya bostäderna i nya centrum är dyra. Samtidigt som de äldre bostäderna med billigare hyror rivs, säger Forsberg.

Kiruna är också en stad som växer ekonomiskt med ett stort behov av arbetskraft samtidigt som bostadsbristen är ett faktum, särskilt i de centrala delarna av kommunen.

– Det finns massor av lediga jobb men ingenstans att bo för folk som vill flytta hit! Det gör att vi ligger på minussiffror befolkningsmässigt även fast det inte hade behövt vara så, säger Lisa Forsberg.

Fi vill därför att Kirunabostäder bygger mer, och att de bygger billiga hyresrätter och på så vis tar hand om Kirunaborna och de som vill flytta hit.

Men också att staden byggs ut och att man öppnar upp mer bostäder i de mer avlägsna delarna av kommunen samtidigt som man ser till att kommunikationerna blir bättre.

Kiruna centrum
Kiruna centrum. FOTO: Emma Taube

– Vi vill se att hela Kiruna är en levande kommun. Det rör bostadsfrågan, men också kulturområdet, säger Lisa Forsberg.

Fi Kiruna vill därför se satsningar på kulturutbudet.

– Kiruna är inte en kommun i bara kris, utan ska vara en attraktiv stad och kommun att leva i. Konst och kultur ska självklart finnas på centralorten men utbudet ska också spridas i hela kommunen.

Under mandatperioden vill Fi också följa upp klimat- och miljömålen.

– Det har inte gjorts någon egentlig uppföljning under de senaste fem åren, så det är verkligen dags. Vi kommer också att vara fortsatt vaksamma på att miljö och klimatfrågorna inte nedprioriteras.

Det måste vara utmanande att driva miljö- och klimatfrågor i en kommun som har världens största underjordsgruva för järnmalm?

– Ja,  ideologiskt så är vi emot gruvdrift. Men under de förutsättningar som råder i Kiruna är det inte möjligt att vara emot gruvan som nu finns och driva en stängning av den. Men vi är emot nyetableringar av andra gruvor och prospektering för detta.

Ett sådant gruvprojekt driver Talga AB från Australien som vill bryta grafit utanför Vittangi i Kiruna kommun. Planerna på att omvandla skogslandskapet till en gruva med tillhörande industriområde har dock mött protester och visat på brister i bolagets inventeringar.

Lisa Forsberg berättar att Fi har mött aktivister som har organiserat sig mot den planerade gruvbrytningen.

Enligt Talga AB rör det sig om en av världens rikaste grafitfyndigheter, den som finns i Nunasvaara i Kiruna kommun. Dessutom är det en viktig råvara till den elektriska omställningen. De har ansökt om miljötillstånd för ett gruvprojekt i området, som kan följas av flera.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har dock kunnat visa att det finns uppenbara brister i bolagets inventering av arter i området. Föreningen menar att gruvan kan påverka intilliggande Natura2000-område och är kritisk till att gruvprojektet kommer öka utsläppen.

Gruvan skulle dessutom komma att påverka samebyarna Talma och Gabna, som anser att vinterbetesmarkerna för renar kommer påverkas kraftigt. Samebyarna säger till Sameradion att de vill se en prövning av hela det aktuella området, inte bara den första delen som Talga AB sökt tillstånd för.

Nationella valrörelsen inte relevant i Kiruna

Förutom klimat- och miljöfrågorna står välfärden, inte minst skolan och äldreomsorgen, i fokus för partiet både lokalt och nationellt. Det var inte frågor som fick plats i valrörelsen, vilket Forsberg beklagar.

– Det stora fokuset på kriminalitet och säkerhet ligger ganska långt ifrån vår verklighet häruppe, vilket gjorde att valrörelsen inte var så relevant här.
Hon beklagar också att det i slutänden inte blev en enda minister från Norrbotten i den nya högerkonservativa regeringen.

– Just därför känns det extra roligt och viktigt att ledningen här i Kiruna blev som den blev, rödrosa tillsammans med de samiska färgerna. Vi ser verkligen fram emot de kommande åren och kommer att göra allt vi kan för att få igenom så mycket av vår politik som möjligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV