Evenemang

Spatial considerations: Archiving Black queer life

LÖRDAG 26 NOVEMBER, MALMÖ

For this presentation and talk, we focus on the intersection between public space and archives, paying specific attention to Black queer lives and archives. We ask the question of how to archive Black queer life, sites of intimacy and their subsequent implications on Black queer social life. How do we pay attention to archival material central to queer world-making: senses, desire, affect, fluids, tactility, opacity and so on, that refuse archival scientism? Furthermore, we ask if it is possible to archive Black queer life and experiences without taking space seriously.
To tease out reflections, thoughts, further questions, tensions on what a Black queer archive is (can be and not be) along with the role space plays, Black Archives Sweden together with Plattform KcSyd have invited the artists Ajamu X and Evan Ifekoya to present their practices. Their presentations will be followed by a moderated conversation between the artists on the role of archives in Black queer world-making, led by the independent curator Tawanda Appiah.
This event will be in English and will be visually documented live by Abdul Dube.

About the participants:
Ajamu is a darkroom/fine art photographer with over 25 years of experience exhibiting in museums, galleries, and alternative spaces worldwide. Ajamu is also a radical sex activist, independent scholar, and co-founder of rukus! Federation, and the award winning rukus! Black LGBTQ Archive. His work includes portraits and self-portraits, which unapologetically celebrates black queer bodies, the erotic senses, desire, and pleasure as activism. He is also a leading specialist in Black LGBTQ history, heritage, and queer cultural memory in the UK.

Evan Ifekoya’s work in community organising, performance, sound, text and video is an extension of their calling as a spiritual practitioner. They view art as a site where resources can be both redistributed and renegotiated, whilst challenging the implicit rules and hierarchies of public and social space. Through archival and sonic investigations, they speculate on blackness in abundance. Strategies of space holding through architectural interventions, ritual, sound and workshops enable them to make a practice of living in order not to turn to despair.
They established the collectively run and QTIBPOC (queer, trans*, intersex, black and people of colour) led Black Obsidian Sound System (B.O.S.S.) in 2018. Presentations in 2022 include a solo exhibition at Migros Museum, Zurich and a moving image commission with LUX in collaboration with University of Reading. They have presented exhibitions, moving image and performances across UK Europe and Internationally, most recently: Herbert Art Gallery and Museum as nominees of the Turner Prize (with B.O.S.S. 2021); Gus Fischer New Zealand (2020); De Appel Netherlands (2019) and Gasworks London (2018).

Tawanda Appiah is a Zimbabwean independent curator, researcher and writer based in Malmö, Sweden. He is part of Njelele Art Station and previously worked as a co-curator at Skånes konstförening and Curator of Education & Public Programming at the National Gallery of Zimbabwe. In 2021 he co-curated the GIBCA Extended exhibition – Comforting the machine. Other projects and interventions include No Country Like (Skånes konstförening, 2018); Better Safe and Sorry (Moderna Museet, 2018); On Practices (Malmö Konsthall and Skånes konstförening, 2019); To Where Are We Beautifully Going? (2020); in(visible) (Malmö Konstmuseum, 2021). Appiah sits on various boards including Paletten Art Journal.

Abdul Dube is a multidisciplinary artist, designer, curator and workshop facilitator based in Aarhus, Denmark. His work concerns questions of multicultural belonging, racism and resistance, intersectional solidarity, heritage, sustainability aka survival, Black imagination and artivism.

This event is produced by Black Archives Sweden and Plattform KcSyd, with support from Skånes Konstförening and The City of Malmö.

Accessibility
Skånes konstförenings premises are adapted for people with functional variations. There are no thresholds inside the premises. The gallery is located on the second floor of an old building. Elevator is a few meters to the left of the entrance. Call us if you need to use the elevator. Wheelchair accessible WC is available on the third floor. Please ask the staff for help.

Graphic designer: Anna Sagström
——————————————————————————
För den här presentationen och samtalet fokuserar vi på skärningspunkten mellan det offentliga rummet och arkiv för att rikta särskild uppmärksamhet mot svarta queera liv och arkiv.

Under samtalet ställer vi oss frågan hur vi kan arkivera svarta queera liv, platser för intimitet och deras innebörd i svarta queerpersoners sociala liv. Hur uppmärksammar vi arkivmaterial som är centrala i skapandet av queera världar: känslor, begär, affekt, vätskor, taktilitet, opacitet och så vidare men som samtidigt förnekar arkivets idé om vetenskaplighet? Vi frågar oss om det är möjligt att arkivera svart queert liv och erfarenheter utan att ta rumslighet på allvar.

För att egga reflektioner, tankar, ytterligare frågor och motsättningar kring vad ett svart arkiv är (kan vara och inte kan vara) i relation till rumslighet, har Black Archives Sweden och Plattform KcSyd bjudit in konstnärerna Ajamu X och Evan Ifekoya att presentera sina praktiker. Presentationerna följs av ett samtal om arkivets roll i ett svart queert skapande av världar, lett av frilansande curator Tawanda Appiah
Samtalet kommer hållas på engelska och kommer att dokumenteras visuellt på plats av Abdul Dube.

Om deltagarna:
Ajamu X är en mörkrums/konstfotograf med över 25 års erfarenhet från att ställa ut på museer, gallerier och i alternativa rum över hela världen. Ajamu är även en radikal sexaktivist, oberoende forskare och medgrundare av organisationen rukus! Federation samt det prisbelönta rukus! Black LGBTQ Archive. Hans verk inkluderar porträtt och självporträtt som otvetydigt hyllar svarta queera kroppar, erotiska sinnen, begäret och njutning som aktivism. Han är också en ledande specialist i Storbritannien på svart HBTQ-historia, arv och queer-kulturellt minne.

Evan Ifekoyas praktik inom organisering, performance, ljud, text och video är en förlängning av hens kall som andlig utövare. Ifekoya ser konsten som en plats där resurser både kan omfördelas och omförhandlas, samtidigt som de utmanar de implicita reglerna och hierarkierna i de offentliga och sociala rummen. Genom arkiv- och ljudundersökningar spekulerar Ifekoya kring svarthet i överflöd. Strategier om rumsligt innehav genom arkitektoniska interventioner, ritualer, ljud och workshops gör det möjligt för hen att göra en praktik av att leva, istället för att vända sig åt förtvivlan.
Ifekoya grundade det kollektivt samt QTIBPOC (eng. queer, trans*, intersex, black and people of colour)-drivna Black Obsidian Sound System (B.O.S.S.) 2018. Under 2022 har Ifekoya presenterat sin praktik genom bland annat en soloutställning på Migros Museum (Zurich) samt ett uppdrag inom rörlig bild med LUX i samarbete med University of Reading. Hen har presenterat utställningar, rörlig bild samt performance i Storbritannien, Europa och internationellt på bl.a. Herbert Art Gallery and Museum som nominerad till Turnerpriset (med B.O.S.S. 2021); Gus Fischer New Zealand (2020); De Appel Netherlands (2019) samt Gasworks London (2018).

Tawanda Appiah är zimbabwisk frilansande curator, skribent och researcher baserad i Malmö. Han är del av Njelele Art Station och har tidigare arbetat som co-curator på Skånes Konstförening samt som intendent för pedagogik på National Gallery of Zimbabwe. 2021 curerade han utställningen GIBCA Extended – Comforting the machine i Göteborg. Han har även arbetat med projekt och interventionerna No Country Like (Skånes konstförening, 2018); Better Safe and Sorry (Moderna Museet, 2018); On Practices (Malmö Konsthall and Skånes konstförening, 2019); To Where Are We Beautifully Going? (2020); in(visible) (Malmö Konstmuseum, 2021). Appiah är en del av styrelsen för Paletten Art Journal.

Abdul Dube är en multidisciplinär konstnär, designer, curator och workshop facilitator baserad i Aarhus, Danmark. Hans arbete kretsar kring frågor om multikulturell tillhörighet, rasism och motstånd, intersektionell solidaritet, arv, hållbarhet som också kallas överlevnad, Svart uppfinningsförmåga och konstaktivism.

Evenemanget produceras av Black Archives Sweden och Plattform KcSyd, med stöd från Skånes Konstförening och Malmö Stad.

Tillgänglighet
Skånes konstförenings lokaler är delvis anpassade för personer med funktionsvariationer. Inne i lokalerna finns inga trösklar. Lokalerna ligger på andra våningen. Hiss finns några meter till vänster om entrén. Ring oss om du behöver använda hissen. HWC finns tillgänglig på tredje våningen. Vänligen be personalen om hjälp.

Spatial considerations: Archiving Black queer life
LÖRDAG 26 NOVEMBER, MALMÖ
KL. 15:00–18:00
Skånes konstförening
Evenemang av Black Archives Sweden, Skånes konstförening och Plattform KcSyd