Krönika

Dags att införa sexköpslag och samtycke i hela EU

Tänk om vi kunde införa den svenska sexköpslagen, samtyckeslagen och ett förbud mot utnyttjande genom surrogatmödraskap i hela EU.
Det är Malin Björks ambition nu när EU håller på att lagstifta för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

I fredags var det FN:s dag mot våldet mot kvinnor. Feminister runt om i Europa och världen demonstrerade för rätten att leva våra liv fria från det strukturella och destruktiva könsbaserade våldet. 

Siffrorna om mäns våld mot kvinnor är nedslående. Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, och varje vecka dör i snitt 50 kvinnor till följd av det könsbaserade våldet. Också hbtqi-personer utsätts för det patriarkala och könsbaserade våldet. 

Därför är det efterlängtat att EU-kommissionen valt att lägga fram ett lagförslag för att bekämpa det könsbaserade våldet. Just nu behandlar två av EU-parlamentets utskott EU-kommissionens förslag. Även om jag tycker att varje medlemsland själva borde ansvara för denna sorts lagstiftning så är det bra att det via EU läggs ett golv för att säkerställa alla kvinnors mest grundläggande rättigheter. För situationen i många medlemsländer är katastrofal.

EU-kommissionens lagförslag är till stor del bra. I direktivet ingår brott som våldtäkt, könsstympning och en rad sexualbrott på internet. Men några viktiga bitar saknas, så det arbetar jag för att få in i den nya lagtexten.
Allt fokus kan inte läggas på polis och rättsväsende. Våldet mot kvinnor, förebyggs genom ett mer jämställt samhälle där kvinnor överlag har tillgång till boende, självständig försörjning och att det finns ett välfärdssamhälle som bär upp alla kvinnors frihet.

Det kommer inte att bli lätt att få igenom alla dessa krav och önskemål. Ändå är det viktigt att dessa krav formuleras i tryck och röstas om. Vi vinner inga segrar på att låta debatten och rösterna tystna. Därför måste vi lyfta våra krav om och om igen.

För kvinnor som utsätts är det centralt att få upprättelse genom rättsväsendet, men helt avgörande för framtiden är också möjligheten till ett boende, barnomsorg, och en vårdnadslagstiftning som inte kan utnyttjas av förövare.

Jag vill att medlemsländerna ska satsa mycket mer på förebyggande arbete, på utbildning, jämställdhet och normkritik inom skolor och rättsväsenden. Kvinnojourer måste få betydligt mer resurser och åtgärder mot det könsbaserade våldet ska utformas utifrån deras expertis och erfarenhet.

Jag arbetar också för att det ska införas en samtyckeslag. Det ska inte vara upp till en kvinna att bevisa att hon gjort ”motstånd” om en man tvingar sig på henne – varken i Sverige eller i något annat EU-land. Jag vill också att köp av sex och surrogatmödraskap förbjuds. En kvinnas kropp ska inte vara en handelsvara. Dessa krav låter kanske självklara för många svenska feminister, men i många länder i Europa är prostitution fortfarande en vitt accepterad del av gatubilden.

Det kommer inte att bli lätt att få igenom alla dessa krav och önskemål. Ändå är det viktigt att dessa krav formuleras i tryck och röstas om. Vi vinner inga segrar på att låta debatten och rösterna tystna. Därför måste vi lyfta våra krav om och om igen.

Vi i Vänsterpartiet har till exempel kämpat hårt för att EU-parlamentet ska se prostitution som en form av våld mot kvinnor. Först möttes vi av hånskratt, men senare fick vi med oss en majoritet av ledamöterna. Men idag är bilden återigen mer splittrad. För snart två år sedan, när parlamentet röstade om ett ändringsförslag jag lagt om att sexköp borde kriminaliseras, så fick jag stöd av nästan halva parlamentet. Stödet kom från såväl socialdemokrater som konservativa. Största motståndet kom från de högerextrema, men också från den liberala och gröna gruppen. Så även om inte alla av mina förslag kommer att gå igenom den här gången heller, känner jag stort hopp om att det rör sig i frågan om mäns våld mot kvinnor.

Vi i EU-parlamentet kommer att bli klara med vårt förslag under våren. Därefter ska medlemsländerna behandla frågan. Jag lovar att återkomma om hur det går. Till dess ska jag göra allt jag kan för att få igenom ett så radikalt förslag som möjligt. För mig är det helt grundläggande i en demokrati att vi lyckas bekämpa våldet mot kvinnor.

Malin Björk
EU-parlamentariker (V)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV