Nyheter

Unga kvinnor utsatta för våld riskerar arbetslöshet

Att som ung kvinna utsättas för grovt våld får långtgående konsekvenser för livet. Och det leder ofta till arbetslöshet i flera år efteråt. Samtidigt finns inte alls samma samband bland våldsutsatta unga män, enligt ny avhandling.

Unga i åldern 20 till 24 år löper högst risk av alla grupper i samhället att drabbas av våld som är så allvarligt att det kräver sjukhusvård. Störst är risken för kvinnor. De kvinnor som i åldern 20-24 år utsätts för grovt våld löper dessutom större risk att vara arbetslösa i flera år efter att de har drabbats av det grova våldet. Det framkommer i en ny avhandling av Anna Kahlmeter från Institutet för social forskning (Sofi).

Kahlmeter har studerat hur våldet påverkar sannolikheten att etablera sig på arbetsmarknaden de närmsta åren efter att man varit utsatt för våld. Hon har gjort nedslag vid 25 och 30 års ålder.

För kvinnor som utsätts för våld i nära relationer fungerar det ofta att söka hjälp och det finns möjlighet att få skyddat boende för att lösa den akuta situationen.

– Men senare finns det ofta inte så mycket hjälp, så man kanske blir kvar i skyddat boende för länge. Om man ska kunna få ett jobb eller gå en utbildning måste man ha ett stabilt boende, säger Anna Kahlmeter till Dagens arena.

Andra faktorer som förklarar att kvinnorna som utsatts för grovt våld efter det har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan, menar forskaren, vara att unga kvinnor som utsätts för våld ofta har en familjebakgrund med flera sociala riskfaktorer, såsom social utsatthet och låg utbildningsnivå och de lever oftare som ensamstående föräldrar.

Detta har i sin tur lett till långvariga psykologiska faktorer, från nedsatt självkänsla till posttraumatisk stress hos kvinnorna.

Bakgrunden påverkar även vilka nätverk och vilket stöd som finns runtomkring samt de praktiska möjligheterna att kunna hantera livssituationen efter att ha utsatts för våld.

Anna Kahlmeters avhandling undersöker de våldsutsatta under den period i livet då man lägger grunden för sitt arbetsliv. Resultatet visar att det finns ett stort behov av ett fast boende och ett långsiktigt stöd till kvinnor som har utsatts för grovt våld i unga år, för att de ska klara vägen in på arbetsmarknaden.

För män finns inte samma risk att fastna i arbetslöshet efter att de utsatts för våld. Förutom i fall då det handlar om män som både har blivit utsatta för våld och utsatt andra för våldsbrott.