Evenemang

Flickläroverket – ritualer & Göteborgshistoria

TORSDAG 8 DECEMBER, GÖTEBORG

Välkomna till Göteborgska Akademien – en pop up-akademi och denna gång startskottet för en serie Arkitektur, minne, demokrati.

Vems minnen och rumsliga spår är värda att bevara? En plats, en stad är ett rumsligt arkiv som ger stöd åt vardagens rutiner och sociala mötesplatser. Snabba storskaliga förändringar skapar likriktning och social utarmning. Hur kan nya demokratiska processer ta till vara invånares minnen?

Vi testar konstnärliga minnes- och överföringsprocesser i det första läroverket för flickor i Göteborg, som ska rivas i januari 2023. Vilken betydelse har denna byggnad på denna plats? För vilka, för förståelsen av kvinnors historia och utbildning, och därtill en konstutbildning i förändring? Vilka minnes- och överföringsprocesser kan gjuta kraft och energi i olika kollektiva gemenskaper?

TALARE & LEDAMÖTER
VIVECA LÄRN författare
GERTRUD OLSSON designer, arkitekt, tekn.dr. i arkitektur, lektor i teori och historia vid HDK-Valand Campus Steneby
EWAMARIE HERKLINT bebyggelseantikvarie, fil.dr. i arkitektur
OLA SIGURDSON professor i systematisk teologi vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

ÖVRIGA LEDAMÖTER
SARA BRORSTRÖM forskare Gothenburg Research Institute GRI och lektor Företagsekonomiska institutionen
CLAES CALDENBY professor emeritus, arkitekturens teori och historia, Chalmers
BARBARA EKSTRÖM konstnär och kulturutvecklare, Kulturstrategiska avdelningen, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad
INGRID HOLMQUIST professor emerita genusvetenskap, medgrundare Grupp 8 i Göteborg
ANN IGHE doktor i ekonomisk historia, redaktör tidskriften Ord&Bild
BENGT ISLING landskapsarkitekt vid Nyréns arkitektkontor som vunnit tävling om Avenyn, upphovsperson till Artistens gård tillsammans med Gunilla Bandolin
PER MAGNUS JOHANSSON docent i idé- och lärdomshistoria, pyskoanalytiker, redaktör tidskriften Arche
BERIT LARSSON genusvetare, folkbildare, Kvinnofolkhögskolan
GUN LUND dansare, koreograf, E=mc2 Danskonst, konstnärlig ledare Dans o Konstscenen 3:e våningen i Sockerbruket
AMI LÖNNROTH författare, journalist, styrelseledamot i Wendelas Vänner
OLA NYLANDER konstnärlig professor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och föreståndare för Centrum för boendets arkitektur, båda vid Chalmers tekniska högskola. Föreningen Fasad
ASTRID VON ROSEN docent i konst- och bildvetenskap, och forskningskoordinator vid Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet och University College London
MONICA SAND konstnär och forskningsrådgivare Konstnärliga fakulteten
Samtalsledare: LENA ULRIKA RUDEKE, verksamhets- och programansvarig Jonsereds herrgård

Arrangörer: Jonsereds herrgård & Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet

Fritt inträde – ingen föranmälan.
Varmt välkomna!

Flickläroverket – ritualer & Göteborgshistoria
TORSDAG 8 DECEMBER
KL. 09:00–12:00
Müntzingsalen, Artisten, Fågelsången 1, Göteborg
Evenemang av Göteborgs universitet, Jonsereds herrgård Göteborgs universitet m fl

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV