Nyheter

Kvinnor måste ges plats i kampen mot aids

Aktivister med röda band, ,den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids.

Nya infektioner av hiv ökar och många fortsätter dö i aids.

– Världen kommer inte att kunna besegra aids så länge patriarkatet upprätthålls, säger Winnie Byanyima, chef för FN:s program mot hiv och aids, Unaids, inför världsaidsdagen den 1 december.

Tidigare i år varnade Unaids att nya infektioner av hiv ökade och att många fortsatt dör i aids runt om i världen. Förklaringen till detta är hur olika former av ojämlikhet slår mot grupper som kvinnor och barn.

Ojämlikhet och ojämställdhet utgör också hinder i arbetet mot hiv och aids. Enligt den nya rapporten Dangerous Inequalities kan resolut handling mot ojämlikhet få arbetet mot hiv och aids på rätt spår.

– Vi måste adressera de olika ojämlikheter som griper tag i varandra som kvinnor står inför. I områden med hög hiv-belastning riskerar kvinnor som utsätts för våld i nära relation upp till 50 procent högre risk att få hiv, säger Winnie Byanyima på Unaids hemsida.

Styr inte själva över sin sexuella hälsa

Hon betonar att i 33 länder var det bara 41 procent av gifta kvinnor under åren 2015–2021 och i åldrarna 15–24 som kunde ta egna beslut om sin sexuella hälsa.

Därför behövs en ”feministisk färdkarta” för att få ett slut på aids, bland annat genom att nå de globala hållbarhetsmålen kring hälsa och rättigheter, fortsätter Winnie Byanyima.

– Kvinnorättsorganisationer och rörelser går redan i fronten för detta modiga arbete. Ledare måste stötta dem och lära från dem, säger hon och pekar på att ojämställdhetens effekt på kvinnors risk att smittas av hiv är särskilt stor i Afrika söder om Sahara. 63 procent av alla nya hiv-infektioner under 2021 drabbade just kvinnor.

Flickor och unga kvinnor i åldern 15–24 år löper en tre gånger större risk att infekteras med hiv än pojkar och unga män i samma åldersgrupp i Afrika söder om Sahara, och den ”pådrivande faktorn är makt”, skriver Unaids.

FN-gruppen betonar att genom att hjälpa flickor att gå ut gymnasiet minskas deras utsatthet för att smittas med hiv med upp till 50 procent.

Barn särskilt utsatta – färre får antiviral medicin

Även andra former av ojämlikhet påverkar arbetet mot hiv och aids, bland annat drabbas barn av ojämlikhet då bara häften av de barn som lever med hiv står på livräddande antiviral medicinering, medan tre fjärdedelar av alla vuxna hiv-infekterade gör det.

”Detta har dödliga konsekvenser”, skriver Unaids och pekar på att barn bara utgör fyra procent av alla som lever med hiv, men 15 procent av alla dödsfall som är kopplade till aids utgörs av barn.

Vad beträffar gruppen homosexuella män, och andra män som har sex med män, har det inte skett någon betydande minskning i flera afrikanska regioner, och detta är ett misslyckande som också är en delförklaring till varför arbetet mot hiv och aids går långsammare, menar Unaids som också pekar på att 68 länder i världen fortfarande kriminaliserar samkönat sex.

I de afrikanska länder som har de mest repressiva lagarna är det tre gånger mindre sannolikt att homosexuella män som är hivsmittade känner till att de bär på sjukdomen, jämfört med de som bor i länder med mindre repressiva lagar.

Artikeln har tidigare publicerats i Tidningen Global

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV