Nyheter

Polisen rustar för mäns våld under julen

Polisen i regionerna Gävleborg, Uppsala och Västmanland utvecklar nya sätt för att bli bättre på att både profilera förövare och öka kunskapen  av spårsäkring vid en brottsplats.

Polisen i region Mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanland) rustar för julen som är en svår tid för kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet.

Enligt ett pressmeddelande från polisen i region Mitt har 20 kvinnor förlorat sitt liv och mördats av en partner eller tidigare partner sedan 2015, i de tre regionerna Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

– Mäns våld mot kvinnor sker ofta inom hemmets väggar och syns därför inte för utomstående medan skjutningar i gängmiljön sker mer öppet och uppmärksammas och upprör de flesta i vårt samhälle, säger Ulf Johansson, regionpolischef i pressmeddelandet.

Kompetensutveckling för polisanställda

Bland annat kommer polisanställda i region Mitt förstärka sina kunskaper och utveckla nya metoder för spårsäkring vid en brottsplats och på offer. Förhoppningen är ökad medvetenhet kring forensiska bevis vid till exempel strypningsvåld, som är en de vanligaste formerna av dödligt våld i relationer och där spår kan vara osynliga eller uppträda efter flera dagar.

Det här gör att polisens kompetens är viktig när det handlar om vilka förstahandsåtgärder som är centrala att vidta när man möter brottsoffer utan synliga skador.

Polisen ska också bli bättre på att analysera riskfaktorer hos gärningsmän genom en ny databas.

– Vi har analyserat vilka riskfaktorer vi kan ha nytta av att känna till så att fler kvinnoliv går att rädda. En nyckel har visat sig vara självmordsbenägenhet hos de män som misshandlar och dödar sin partner. I nuläget har vi ett antal individer på en fokuslista som polisen har extra koll på, på liknande sätt som vi har gällande individer i gängmiljön, säger Jale Poljarevius, chef vid underrättelsesektionen och ansvarig för polisens satsning Gryning som har fokus på särskilt utsatta brottsoffer, i pressmeddelandet.

Vidare kommer polisen i region Mitt mellan den 22 och 26 december att genomföra en ”återkommande brottsförebyggande insats med särskilt utsatta brottsoffer i fokus” i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV