Evenemang

Konferens Kvinnors kamp mot fundamentalism

FREDAG 9-10 DECEMBER, STOCKHOLM + ONLINE

Runt om i världen flyttar patriarkala och fundamentalistiska krafter fram sina positioner. Hur kan vi motverka de konservativa krafter som hotar kvinnors rättigheter? Vilka utmaningar står kvinnorörelsen inför? Hur ser dagens aktivism ut? Vad kan vi lära av kvinnors motstånd i Iran, Afghanistan, Turkiet, Kurdistan och Nepal? Hur kämpar vi framåt?

Kvinnors Nätverk bjuder in till en internationell konferens för erfarenhetsutbyte kring kvinnors kamp mot fundamentalism den 9-10 december i Bagarmossens Folkets hus, Stockholm.
Medverkar gör kvinnoaktivister och sakkunniga från Iran, Afghanistan, Kurdistan, Turkiet, Nepal och Sverige.

Syftet med konferensen är att ge kvinnoaktivister som står i frontlinjen och vägrar låta sig tystas en möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera utmaningar och möjligheter i kampen mot fundamentalism och för kvinnors rättigheter.

Vi har mycket att lära av varandra, och framför allt behöver vi stödja varandra. Tillsammans är vi starkare!

Fredag 9 december kl 10.00 – 18.00: Tal och paneldebatter
Lördag 10 december kl 13.00 – 18.00: Fördjupande workshops

Hela programmaet finns här.

Programmet den 9 december kommer även att livesändas för de som inte kan delta på plats, länk till sändningen här. Mer att läsa om programmet för 9-10 december finns här och på Facebook.

Språk: Konferensen hålls huvudsakligen på engelska. Det kommer finnas möjlighet till översättning till/från engelska och svenska. OBS att du behöver en mobil med hörlurar för översättningen.

***English***
Patriarchal and fundamentalist forces all over the world are advancing their positions. How can we counteract the conservative forces threatening women’s rights? What challenges does the women’s movement face? What does today’s activism look like? What can we learn from women’s resistance in Iran, Afghanistan, Turkey, Kurdistan, and Nepal? How do we fight going forwards?
Kvinnors Nätverk invites you to an international conference to share experiences regarding women’s struggles against fundamentalism on December 9-10 in Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm.
Participants include women’s rights activists and experts from Iran, Afghanistan, Kurdistan, Turkey, Nepal, and Sweden.
The purpose of the conference is to give women’s rights activists who are on the front line and refuse to be silenced an opportunity to meet, share experiences and discuss challenges and opportunities in the fight against fundamentalism and for women’s rights.
We have a lot to learn from each other and, above all, we need to support each other. Together we are stronger!
Friday December 9th 10.00 – 18.00: Speeches and panel debates
Saturday December 10th 13.00 – 18.00: Workshops
Programme here.
Venue: Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm. The address is Lillåvägen 44, Bagarmossen Stockholm.
Register: It is possible to register in advance by mail to: [email protected].
Language: The conference is mainly held in English. There will be opportunities for translation to/from English and Swedish. Please note that a mobile phone with headphones is needed for the translation.

Konferens Kvinnors kamp mot fundamentalism / Conference Women’s struggle against fundamentalism
FREDAG 9 DECEMBER
KLOCKAN 10-18
Bagarmossens Folkets Hus
Evenemang av Kvinnors Nätverk

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV