Nyheter

Hannah Laustiola ska leda Läkare i världen

Hannah Laustiola, Generalsekreterare för Läkare i världen.

Allas rätt till hälsa står i fokus för människorättsorganisationen Läkare i Världens arbete. Hannah Laustiola är organisationens nytillträdda generalsekreterare. Hon är kritisk till Tidöavtalet och regeringspolitiken som ställer grupper mot varandra.

– Jag ser verkligen fram emot att tillträda i min nya roll som generalsekreterare. I en tid när grupper ställs mot varandra och de mest utsatta i samhället görs till måltavlor, ser jag att Läkare i Världen har en viktig roll att spela för att stärka deras möjligheter att göra sig hörda och hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter, säger Hannah Laustiola i ett pressmeddelande.

Laustiola kommer närmast från tjänsten som kommunikationsansvarig hos Läkare i Världen. Hon har många års erfarenhet av arbete med mänskliga rättighetsfrågor på flera organisationer, bland annat svenska Amnesty, och har varit ledamotsstöd åt riksdagsledamöter.

Sedan 1991 har Läkare i Världen verkat i Sverige med att ge vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning till papperslösa, asylsökande och EU-medborgare som saknar europeiskt sjukförsäkringskort. Organisationen samlar också in vittnesmål om brott mot mänskliga rättigheter.

– Om den politik som presenterats i Tidöavtalet blir verklighet kommer situationen för skyddssökande att bli allt svårare och deras rättigheter att begränsas ytterligare, säger Hannah Laustiola.

Och tillägger:

– Genom Läkare i Världen kommer jag att verka för att rätten till hälsa och tillgången till den reguljära vården ska stärkas för utsatta grupper, snarare än inskränkas ännu mer, fortsätter hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV