Evenemang

Protester mot Tidöavtalet i flera städer på lördag

Med anledning av Nobelveckan projiceras just nu verket Conscience på Stockholms stadshus.

Många har reagerat på det så kallade Tidöavtalet. På lördag är det utlyst protester mot Tidöavtalet i flera städer. Bakom demonstrationerna står bland andra Nu är det nog och Vi står inte ut. Under parollen Bort med Tidöavtalet kräver man bland annat permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening för dem som regeringen ni vill utvisa.

LÖRDAG 10 DECEMBER, FLERA ORTER

Stockholm: Utanför Stadshuset och Nobelfesten 17.45 – 18.45

Göteborg: Götaplatsen kl 12

Malmö: Triangeltorget kl 14-16

I Göteborg har demonstrationer för flyktingarna och mot utvisningarna under flera år ägt rum på Gustaf Adolfs torg, dels i samband med kommunfullmäktiges sammanträden, dels varje tisdag kl 15.30. Bakom manifestationerna står bland annat #Vistårinteut Göteborg, Agape Göteborg och NU ÄR DET NOG! Flygblad delas ut till allmänheten och till kommunpolitikerna.

Det senaste flygbladet tar sikte på Tidöavtalet och ger en snabb sammanfattning av de viktigaste delarna när det gäller flyktingpolitiken:

Bort med Tidöavtalet!
I Tidöavtalet, där Sverigedemokraterna fått igenom alla sina krav, skärps den flyktingpolitik som redan är skärpt sedan 2015. Här är några av förslagen:
– Kraftig minskning av antalet kvotflyktingar
– Alla asylsökande ska bo i transitcenter och de ska om möjligt betala själva
– Beviskraven för asylsökande för att få skydd ska bli högre samtidigt som rätten till tolk och offentligt biträde ska begränsas
– Fler sanktioner och tvångsmedel ska införas för att hindra att människor avviker och kommunerna ska förbjudas att hjälpa papperslösa
– Anhöriginvandring ska begränsas så att färre som fått uppehållstillstånd får återförenas med sin familj. Försörjningskrav för anhöriga ska skärpas
– Permanenta uppehållstillstånd för skydds­behövande ska tas bort för alla eller vissa grupper
– Återvandring ska stimuleras även bland de som är bosatta
– Rätten till tolk till exempel i vården ska begränsas

Tidöavtalet innehåller också en mängd skärpningar som gäller arbetstillstånd, utvisningar, gräns­kontroller, övervakning, bistånd.
En del av förslagen i Tidöavtalet kommer inte att kunna genomföras därför att de strider mot EU:s lagar och mot internationella överenskommelser som Sverige har skrivit under.

Rättssäkerhetsbristerna i migrationspolitiken kräver en förändring för att upprätthålla dess legitimitet. Anna Lundberg, professor i rättssociologi, skriver i GP 18/11 2022: ”Det är fullt möjligt att genom så kallad regularisering att ge alla med utvisningsbeslut eller tillfälliga uppehållstillstånd rätt att stanna permanent. Regularisering uppmuntrar inte till lagbrott eller för med sig mer invandring. Det har skett tidigare i Sverige, 1976 och 1994, och det är en vanlig lösning i Europa.”

Vi protesterar mot Tidöavtalets förslag och regeringens politik som kommer att skapa ytterligare stora grupper som hamnar utanför samhället. Därmed kommer skuggsamhället att öka och riskera allvarliga konsekvenser för individ och samhälle.

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd!
Vi kräver rätt till familjeåterförening!”

LÄS OCKSÅ

Vi protesterar mot Tidöavtalet och en främlingsfientlig flyktingpolitik Undertecknat av 32 organisationer och nätverk

Öppet brev till Sveriges statsminister från Ingegärd Johansson

Offentlig grupp för kampanjen RIV TIDÖAVTALET!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV