Krönika

Offer för människohandel ska skyddas – inte kriminaliseras

Den 13 december presenterar kommissionen en ny lagstiftning om hur människohandel ska bekämpas. Människohandel, även kallat trafficking, är vår tids slaveri och drivs av ojämna maktförhållanden, diskriminering, efterfrågan på billig arbetskraft, och framförallt sexuell exploatering. Det är hög tid att utrota detta vedervärdiga förtryck, skriver Alice Bah Kuhnke i månadens krönika.

Handel med människor är ett gränsöverskridande brott, och bekämpas därför både nationellt och på EU-nivån. Europol, EU:s brottsbekämpande organ, har sedan länge prioriterat att bekämpa människohandel- men det har inte gett tillräckliga resultat. Trots att det sedan 10 år tillbaka finns tydlig EU-lagstiftning på området, är  människohandeln i Europa fortfarande utbredd. Den senaste tillgängliga datan visar att det mellan 2017 och 2018 fanns mer än 14 000 registrerade offer för människohandel i EU. Då mörkertalet är stort är den verkliga siffran sannolikt betydligt högre. 

Inte sällan kopplas människohandel samman med migrationspolitik, då brist på säkra och lagliga vägar till Europa gör migranter, och i synnerhet kvinnor och flickor, särskilt utsatta för människohandel. 72 procent av alla som utsätts för trafficking är kvinnor och flickor och majoriteten av dessa personer tvingas in i prostitution eller andra former av sexuell exploatering. 
Människohandlare profiterar på kriser och lidande. Detta blir tydligt i relation till kriget i Ukraina, där människohandlare utnyttjat att miljontals kvinnor och barn tvingats på flykt. 

En rapport från OSCE visar  att i samband med invasionen i Ukraina sökte 30 av 38 sexköpare i Sverige aktivt efter ukrainska kvinnor på nätet, samtidigt ökade sökningar mellan 200 och 600 procent på ”ukrainian porn”, och om möjligt ännu mer ofattbara ”ukranian refugee porn” och ukranian rape”.

Deras utsatta situation utnyttjas, och många kvinnor och barn faller offer för lögner som vilseleder dem in klorna på organiserad brottslighet. Men det är inte enbart hos människohandlarna som skulden ligger. Det finns en  enorm efterfrågan från samvetslösa män som är villiga att betala kriminella för att sexuellt exploatera utsatta kvinnor. En rapport från OSCE visar  att i samband med invasionen i Ukraina sökte 30 av 38 sexköpare i Sverige aktivt efter ukrainska kvinnor på nätet, samtidigt ökade sökningar mellan 200 och 600 procent på ”ukrainian porn”, och om möjligt ännu mer ofattbara ”ukranian refugee porn” och ukranian rape”.

Nu när lagstiftningen om människohandel hamnar på parlamentets bord är jag redo att för den Gröna gruppens räkning, ta kampen för att säkerställa att personer som utsätts för människohandel i första hand är offer, inte brottslingar. För att komma till rätta med det enorma problem som människohandel är, krävs omfattande åtgärder. För det första behövs det mer resurser för att snabbt kunna identifiera och hjälpa offer för människohandel. Detta inkluderar ökade resurser till att hjälpa offer ta sig ut ur de kriminella nätverken de är fångna i, rehabiliteras och läka. Vi måste även säkerställa att offer som kommer från länder utanför EU, inte riskerar att utvisas om de går till polisen. Samarbetet mellan medlemsländer för att sätta dit de inhumana människohandelsligorna måste därför  förstärkas.  

Att det slaveri som människohandel och trafficking utgör kan fortsätta är en skam för såväl EU som Sverige.  Som EU-parlamentariker kommer jag göra mitt bästa för att motverka människohandeln, och se till att de som faller offer identifieras och får det stöd, skydd  och den upprättelse de är berättigade. 

Vi i Miljöpartiet vill även att EU ska lagstifta för att sexuell exploatering av traffickingoffer ska bli olagligt, vilket det inte är i nuläget,  i majoriteten av EU:s medlemsländer. Det går inte att acceptera att förövare i vissa EU-länder kan skylla på att de inte var medvetna om att den som prostituerats varit ett offer för människohandel. Det är förövarna, som står för efterfrågan, som bör straffas. 

Därför är det ytterst oroande att Sveriges  nya regering inte gör nog för att skydda offer och motverka människohandeln . I Tidöavtalet, tar Kristerssons regering upp begreppet “bristande vandel” och med deras förslag riskerar personer som säljer sex och saknar svenskt medborgarskap att utvisas. detta kan även innefatta offer för trafficking. 

Att det slaveri som människohandel och trafficking utgör kan fortsätta är en skam för såväl EU som Sverige.  Som EU-parlamentariker kommer jag göra mitt bästa för att motverka människohandeln, och se till att de som faller offer identifieras och får det stöd, skydd  och den upprättelse de är berättigade. 

Alice Bah Kuhnke (MP) Europaparlamentariker 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV