Nyheter

Jämställdhet och handel i fokus för WTO

WTO lyfte genusperspektiv på handelsfrågor på nyinstiftad konferens.

Hur kan handeln jämställdhetsanpassas? Det var en av de frågor som diskuterades på Världshandelsorganisationens (WTO) första internationella forskningskonferens om handel och genus i Genève 5 till 7 december.

30 forskare från hela världen deltog i konferensen, som hade ”jämställdhet för hållbar handel och återhämtning” som tema, för att presentera sina senaste resultat om handel och genus.

Det handlade bland annat om förhållandet handel och könsrelaterat våld och om hur man gör handeln lättare för kvinnor och kvinnliga företagare. De diskuterade också hur man kan minska effekterna som covid-19 och andra kriser har på kvinnor.

I länder med långvarig väpnad konflikt har 60 procent av männen och endast 20 procent av kvinnorna ett betalt arbete. År 2021 hade 150 miljoner fler kvinnor än män osäker tillgång till mat och könsklyftan fortsätter att öka. 80 procent av klimatflyktningarna är kvinnor, skriver WTO.

Också regeringar och andra WTO-medlemmar finns bland de totalt 80 talarna. Civilsamhället representerades av ambassadörer från Demokratiska republiken Kongo, Fiji, Nigeria, Pakistan och Filippinerna.

Det är meningen att den internationella forskningskonferensen om handel och genus från och med i år ska hållas vartannat år.

Artikeln har tidigare publicerats i Tidningen Global

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV