Evenemang

Är en expansiv finanspolitik möjlig?

TISDAG 17 JANUARI, STOCKHOLM

I en lågkonjunktur är logiken normalt att finanspolitiken ska stötta hushållen och öka investeringarna för att hålla uppe efterfrågan i ekonomin. Nu verkar det istället råda konsensus om att finanspolitiken ska vara stram för att inte motverka penningpolitiken. Det riskerar samtidigt att fördjupa krisen. Hur kan finanspolitiken stötta ekonomin utan att spä på prisökningarna?

Karolina Ekholm, direktör för Riksgälden, och Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé, samtalar om finanspolitikens förutsättningar i rådande ränte- och konjunkturläge.

Det här är det första seminariet i Arena Idés serie om ekonomisk politik i kris.
Anmäl dig här.

Är en expansiv finanspolitik möjlig?
TISDAG 17 JANUARI
KL. 14:00–15:00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4
Evenemang av Arena Idé

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV