Nyheter

Malmö konsthall ger plats åt konstnärer med funktionsnedsättning

De ståltrådsfigurer som skapades under workshopen med Linnéa Carlsson kommer att synas på Malmö stads affischtavlor i början av januari.

Malmö konsthall är aktuell med den digitala utställningen Lyssna, som ger plats för konstnärer med funktionsnedsättning. Målet för konsthallen är en framtida permanent studio för skapande personer med funktionsnedsättning. 

– Vem får vara konstnär? Det är en av de viktigaste uppgifterna jag ser att vi har på Konsthallen: att ge röst och plats åt dem som inte går den vanliga inrättade vägen men som vill uttrycka sig konstnärligt, säger Mats Stjernstedt, chef och konstnärlig ledare för Malmö Konsthall i ett pressmeddelande.

Verken i den digitala utställningen Lyssna är resultatet av skapande under workshops med konstnärerna Tom di Maria, Viktor Rosdahl, Sofia Zwahlen, Sigrid Holmwood, Ellinor Lager, Linnéa Carlsson, Selma Sjöstedt och Kim Demåne.

Fyrtio till sextio konstintresserade personer inom daglig verksamhet i Malmö deltog i varje workshop och skapade sammanlagt omkring 200 verk.

– Det är fortfarande sällsynt att konstnärer som har en funktionsnedsättning blir uppmärksammade, säger Stjernstedt.

Startpunkten för projektet var Konsthallens utställning med den amerikanska konstnären William Scott sommaren 2022. Scott är en konstnär med funktionsnedsättning vars verk lyfter frågor om medborgarskap, gemenskap och demokrati. Scotts karriär startade genom Creative Growth Art Center, ett ateljéhus i Oakland för personer med funktionsnedsättning. Dit kommer etablerade konstnärer som bistår med råd och stöd, det finns ett galleri och konstnärerna kan få hjälp att sälja sin konst.

Målet för Malmö konsthall är nu att till år 2024 få till en permanent fysisk plats med professionell studioverksamhet.

– Konsten som skapats inom Konstlyftet är normbrytande och visar den mångfald vi har – en mångfald som är en rikedom för staden, säger Nadia Izzat, enhetschef för Malmö Konsthall.

Den digitala utställningen Lyssna kan ses både i Verkstan på Malmö Konsthall och på Konsthallens webbsida fram till den 15 januari.

Lyssna är ett regionalt samarbete som Konsthallen driver tillsammans med Kirsebergs DV och Plattform KcSyd och som finansieras av Region Skåne.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV