Krönika

Är ljudböcker lika bra för dig som att läsa?

I takt med att allt fler svenskar väljer audioversionen av böcker kommer också mer forskning på området. Frågan som framför allt triggar forskarna är om läsaren och lyssnaren förstår och tillgodogör sig innehållet i böckerna lika bra.

Vi har alla varit där, en hög av böcker som du vill läsa men aldrig finner tid för. Att läsa ut en bok kan vara tidskrävande även för de mest rutinerade läsarna.

Trots att ljudböcker har blivit allt mer populära har många undrat om det är lika bra att lyssna på en bok som att läsa en?

Tidigare forskning på området var överens om att bokformen var bättre för förståelsen. Bland annat för att tekniken då främst var kassettband och CD-skivor som gjorde det svårt att stoppa, spola tillbaka, studera och starta om en ljudinspelning.

Med framväxten av ny teknik som nu gör det möjligt för individer att enkelt lyssna, läsa eller göra båda samtidigt från sina smarta telefoner, e-läsare, elektroniska surfplattor och datorer har även forskningen på området ökat.

En av forskarna är Beth Rogowsky, docent i utbildning och engelska språk, på Bloomsburg university i Pennsylvania.

I en studie från 2016 delade Rogowsky in 91 deltagare i tre olika grupper. En grupp i hennes studie lyssnade på avsnitt av Unbroken, en facklitterär bok om andra världskriget av Laura Hillenbrand. Medan en andra grupp läste samma bok på en e-läsare. En tredje grupp fick både läsa och lyssna samtidigt.

Samtliga fick svara på frågor från forskare efteråt för att mäta hur väl de hade tagit till sig materialet. Studien fann inga signifikanta skillnader oavsett om deltagarna tog del av boken via ljudbok, e-text eller båda. I det här fallet handlade det om ett facklitterärt textmaterial med narrativ stil och därmed inte representativ för den diskursstil som vanligtvis finns i läroböcker.

Hjärnans aktiviteter när du läser eller lyssnar

Neuroforskare från universitet UC Berkeley i USA har de senaste åren bland annat skapat interaktiva kartor som kan förutsäga var olika kategorier av ord aktiverar hjärnan.

2019 kom deras studie som var baserad på magnetröntgen av hjärnan genomförd medan försökspersonerna läste eller lyssnade på ord för att se vilka delar av hjärnan som aktiverades av de olika mediaformerna.

Efter granskningen fastställde forskarna att den mänskliga hjärnan stimuleras på liknande sätt av de båda litterära upplevelserna och att samma kognitiva och känslomässiga delar av hjärnan stimuleras oavsett om du läser något eller lyssnar på det.

Könsgapet minskar med ljudböcker

I sin avhandling som bygger på tre vetenskapliga studier tittade Elisa Tattersall Wallin, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås, på hur ljudböcker konsumeras. Bland annat undersökte hon drygt 80 000 personers användarmönster på prenumerationstjänsten Bookbeat, som är för ljudböcker.

Till skillnad från bokläsare som oftast endast har tid att läsa efter skola och arbetstid, lyssnade svenskar mest på ljudböcker under dagtid och faktum är att användningen dalade mellan 17-20:00, för att sen nå en topp runt 22:00.

Människor hade integrerat ljudböcker i vardagen och såg det som ett sätt att minska stress och tristess under till exempel städning, arbete eller träning. En användare lägger ungefär 90-100 min dagligen på att lyssna.

Elisa Tattersall Wallins genomgång fann också att könsgapet minskade med det digitala formatet. Framför allt är det unga män i åldern 18-20 år som sticker ut genom att lägga mest tid runt 100 min om dagen på ljudböcker, tätt följt av gruppen alla män 98 min och gruppen alla kvinnor 94 min. Detta överraskade, eftersom kvinnor enligt tidigare forskning har varit flitigare läsare än män.

FAKTA/ Ljudböckernas populäritet

Fler än en miljon svenskar prenumenerade på en streamingtjänst för ljudböcker 2021. Antalet användare ökar. Pandemin ses som förklaring till ökningen.

Konkurrensverket fann med sin rapport över digitala abonnemangstjänster för böcker 2021 att under pandeminåret 2020 översteg digitala versioner av böcker fysiska för första gången, en stor del av den trenden kan tilldelas ljudböcker.

Dessutom ökade försäljningen av nya böcker på digitala abonnemangtjänster med 36 procent mellan 2018 och 2019 och med 25 procent mellan 2019 och 2020, det vill säga en 70 procentig ökning på två år. Under samma period växte den totala bokförsäljningen med cirka 10 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV