Nyheter

En av tre känner stress inför julen

Jessica Hallbäck – finns där du behöver.

En av tre svenskar känner stress inför julen. Ytterligare en av tre ”bara njuter”. Det är Sifo som på uppdrag av Hjärt-Lungfonden ställt frågan Vad gör dig mest stressad inför julen 2022? Höga priser kommer överst, tätt följt av gruppen ”Nej, jag bara njuter”.

Utgångspunkten för Hjärt-Lungfondens undersökning är den förhöjda hälsorisk som föreligger i samband med storhelger. Stress och oro, alkohol, fet mat på udda tider  – mycket finns på plats under förtätade former. Men nu har forskare hittat ett samband med förmåga att klara hjärt-kärlhälsan under tilltagande stress och påfrestning: förmåga att känna optimism.

– I vår studie såg vi ett samband mellan optimism och mindre förkalkning i blodkärlen, men sambandet förklarades framför allt av frånvaro av pessimism. En tänkbar förklaring är att pessimism kan vara förknippad med större svårigheter att hantera stressfyllda situationer, vilket kan ge upphov till såväl stressreaktioner som hälsoskadliga beteenden, säger Yvonne Natt och Dag, doktorand vid Göteborgs universitet, i en kommentar.

Forskarna konstaterar sammanfattningsvis att mer forskning behövs för att kartlägga sambanden mellan optimism/pessimism och hälsa samt deras bakomliggande mekanismer.

Omkring tre procent beräknas vara ensamma under jul, men bara hälften av dem säger sig oroa sig över det.

En femtedel av den arbetsföra befolkningen går till till jobbet under helgerna. Akut-och äldrevården, dagligvaru- och detaljhandeln och transportsektorn tillhör de sektorer som har en högre belastning under jul och nyår. De oroar sig för en högre arbetsbelastning då bemanningen är ojämn och tillbuden ökar.

Kvinnojourer, härbärgen och andra frivilligorganisationer tillhör också dem som väntar en ökad tillströmning av samtal och besökare under helgerna.

Så svarade deltagarna på frågan Vad gör dig mest stressad inför julen 2022?
Höga priser på grund av inflation (32 procent)
Inget, jag bara njuter av julen (30 procent)
Världsläget (28 procent)
Att jag inte ska hinna/räcka till (17 procent)
Konflikter (familj/släkt/vänner) (10 procent)
Att jag ska gå upp i vikt (7 procent)
Annat, vad (7 procent)
Att inte ha någon att fira julafton med (3 procent)
Tveksam, vet ej (3 procent)

Viktiga telefonnummer
Anhöriglinjen (telefon 0200-239 500)
Föräldralinjen (telefon 020-85 20 00)
Jourhavande medmänniska (telefon 08-702 16 80)
Kvinnofridslinjen (telefon 020 50 50 50)
Hjälplinjen (telefon 0771-22 00 60) o
Bris (telefon 116 111).
Man kan också alltid ringa Polisen (telefon 114 14)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV