Nyheter

Kvinnor som vill bli ingenjörer stöttas av omgivningen men ej av män

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Ingenjörsutbildningarna på universitetet blir allt populärare. Fler söker till dessa utbildningar, men få är kvinnor. De kvinnor som söker sig till yrket får dock stort stöd av omgivningen. Men inte av män, visar en studie.

De kvinnor som söker ingenjörsutbildningar upplever stort stöd från personer i sin omgivning. Men inte från jämnåriga män med samma intresse. Det visar en ny studie från USA som det finns mycket att lära av även för svenska lärosäten.

Till höstterminen 2022 sökte färre till svenska högskolor och universitet jämfört med tidigare. Däremot ökade antalet sökande till den traditionellt mansdominerade ingenjörsutbildningen på flera lärosäten. I både Sverige och USA utgör kvinnorna dock bara tjugo procent av studenterna på dessa utbildningar.

Inte nog med att ingenjörsutbildningarna har svårt att locka till sig kvinnor. Många av dem som påbörjar utbildningen hoppar också av.

I en ny forskningsstudie som Katherine (KT) Doerr, biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, varit med och författat undersöker forskarna vilka som påverkar unga kvinnor på high school, USA:s motsvarighet till gymnasiet, som drömmer om att bli ingenjörer mest. Resultatet visar att de flesta i kvinnornas närhet ger stort stöd, till exempel föräldrar, lärare och andra unga kvinnor.

— Unga kvinnor som visar ett tydligt intresse för teknikämnen är unika. Det är uppenbart att stödet är stort kvinnorna emellan, däremot är unga män som studerar i samma fält särskilt avskräckande. Resultaten är relevanta i en svensk kontext där fördelningen mellan kvinnor och män på ingenjörsutbildningarna liknar den i USA. Det är också få kvinnor som jobbar i branschen i båda länderna, säger Katherine Doerr.

Kvinnorna i studien var medvetna om sin särställning och beskrev stödet de fick som stort och att det kom från många olika håll. Jämnåriga män, deras framtida kollegor, förminskade och exkluderade kvinnorna, både socialt och fysiskt. Männen kunde också undvika att ge kvinnor erkännande när de förtjänade det.

KT Doerr menar att det är viktigt att bryta vikten av individuella meriter eftersom branschen bygger på en hög grad av samarbete i yrkeslivet. Ingenjörsutbildningen bör utformas så att studenterna kan pröva på olika roller och diskutera olika former av samverkan.

— Ett sätt som vi måste jobba på institutionell nivå är att utveckla feministiska perspektiv på våra ämnens didaktik. Det är inte lätt, hela institutioner och universitet behöver stödja detta.

Inte nog med att ingenjörsutbildningarna har svårt att locka kvinnor, en förhållandevis stor andel av dem hoppar också av. Procentuellt sett lämnar fler yrkesverksamma kvinnor än män branschen.

— De går igenom en lång utbildning, börjar jobba men lämnar sedan yrket. Vi måste se det som ett pedagogiskt problem att våra nyutbildade ingenjörer inte lyckas skapa en arbetsmiljö som är inkluderande för alla. Det är en stor förlust för samhället, säger KT Doerr.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV