Nyheter

Tjejer och killar uppskattar skolidrott nästan lika mycket

ARKIVFOTO: Erik G Svensson/TT.

En unik studie från Malmö universitet baserad på svarsunderlag från 40 000 skolungdomar visar att både tjejer och killar uppskattar skolidrotten och att skillnaderna är små.

Trots att det är 2022 är det fortfarande många som tror att killar tycker mer om idrottslektioner än tjejer.

Den nya studien från Malmö universitet har återanalyserat fyra stora forskningsprojekt mellan åren 2003-2018, som handlade om idrott och hälsa i skolan.

Sammanlagt rör det sig om svar från 40 000 skolungdomar i årskurs sex till nio. 

Alexander Jansson är doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och en av författarna till studien. Han menar att även om tidigare forskning har pekat mot att killar har en mer positiv erfarenhet av idrottslektioner, har forskningen var dålig på att redovisa hur stora eller små de skillnaderna är.

– Om vi inte tittar närmare på hur stora skillnaderna är så missar vi en viktig del i analysen, riskerar att ytterligare cementera könsstereotyper och dra fel slutsatser som inte backas upp av statistik, säger Alexander Jansson, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Vad det något som förvånade dig under forskningsarbetet?

– Att oavsett vilket  forskningsprojekt vi tittade på, typ av frågor vi undersökte, eller tidsperioder, så hittade vi väldigt små könsskillnader. Något borde ha stuckit ut, men det gjorde det inte, säger Alexander Jansson.

Studien kontrollerade också för andra faktorer såsom elevers betyg, idrottande på fritiden och föräldrarnas utbildningsnivå för att se om det gav större utfall. Men även där var skillnaderna små.

Tidigare forskning har visat att unga människor drar många fördelar av att delta i idrott, inklusive förbättrad hälsa och självkänsla samt att det förbättrar elevernas övriga resultat i skolan.