Reportage

Kvinnor på flykt i utställning på Mångkulturellt centrum

Utställningarna Noncitizen Studio och DIM/HEM på Mångkulturellt Centrum (MKC).

Sexuellt våld och andra övergrepp är verklighet för många kvinnor på flykt. Samtidigt är de sällan delaktiga i besluten bakom konflikter som tvingar dem att lämna sina hem. Mångkulturellt centrum i Fittja är aktuellt med en utställning om och med kvinnor på flykt.

Det är Stockholms kvinnohistoriska som tillsammans med Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja, arrangerar en kväll på temat kvinnor och flykt. Evenemanget inleds med en föreläsning av Lina Hjärtström, specialiserad på feministisk säkerhetspolitik och nedrustning och påverkansansvarig på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Hon berättar bland annat om vad som gör kvinnor särskilt utsatta vid flykt, vilka faktorer som hotar deras aktivism och föregår flykten – samt kommer efter. Internationella instrument kopplade till flykt, som asylrätt och FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, behandlas också.

– Kvinnor har ofta varit bärande för att hålla ihop samhällen innan en situation blir så allvarlig att de tvingas fly. När de flyr tar de med sig den kunskapen, men förlorar ofta nästan allting annat. Flyktingen är alltid politisk och jag fokuserar på den som självmant är politiskt aktiv och hur hennes förutsättningar och utsatthet formas av föreställningar om kön, säger Lina Hjärtström.

Bland de kvinnor som tvingats på flykt finns en enorm bredd av erfarenheter, som påverkar hur de flyr, berättar Lina Hjärtström. Vissa flyr i privatjet och har pass fulla av visum medan andra går till fots och aldrig tidigare har rest. Vissa kan flera språk, vissa är analfabeter – men de har en sak gemensamt.

– På grund av sin könstillhörighet riskerar de andra saker än män som befinner sig i snarlika situationer. Kvinnor riskerar sexuellt våld i högre utsträckning, de riskerar våld både från ”fiender” och från män i sin närhet. Kvinnor är också konstant underrepresenterade i fråga om de beslut som har fattats och som har lett till det krig eller den kris som har tvingat dem att fly.

Lina Hjärtström, ansvarig för politisk påverkan,  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Lina Hjärtström, ansvarig för politisk påverkan, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. FOTO: Evelina Rönnbäck

Utställningar om flykt och migration

Under kvällen visas även utställningarna Noncitizen Studio och DIM/HEM, och några utvalda verk presenteras av Ebaluna Guevara Acevedo, utsällningsansvarig på MKC. Noncitizen Studio berör bland annat frågor om flykt, gränser, rörelsefrihet och medborgerliga rättigheter – med utgångspunkt i de röster och berättelser som sällan fångas upp av allmänheten.

– När dessa ämnen avhandlas i samtidsrapporteringen sker det oftast utifrån makthavarnas och myndigheternas perspektiv. Det är ytterst sällan som migranter eller asylsökande själva kommer till tals och kan göra sina röster eller berättelser hörda. De berättelser som lyfts fram i denna utställning handlar om allt från att vara statslös till att hitta gemenskap genom sport. Det är migranterna själva som har skapat dessa verk, hela processen – från manus till efterproduktion, säger Ebaluna Guevara Acevedo.

DIM/HEM är ett projekt av fem ukrainska konstnärer som alla tvingats fly sina hem på grund av det pågående kriget. De har förenats i projektet där de, genom sina olika konstnärliga praktiker, undersöker förlusten av ett ”hem”, både som materiellt objekt och i existentiell bemärkelse. Utställningen vänder sig till alla – med budskapet att ingen är immun mot att förlora ett hem, en bostad och ett liv.

– Utställningarna handlar om vår tids mest angelägna frågor, migration och flykt. Vår förhoppning är att besökare upptäcker centret och våra utställningar, men att de också genom föreläsningen får lära sig mer om kvinnors utsatthet i krig och andra konflikter. Mest av allt vill vi att besökarna tar del av de fantastiska verk som kvinnliga filmare och konstnärer skapat, säger Ebaluna Guevara Acevedo.

Ebaluna Guevara Acevedo, utställningsansvarig på Mångkulturellt centrum i Fittja
Ebaluna Guevara Acevedo, utställningsansvarig på Mångkulturellt centrum i Fittja. Foto: Privat

Programmet är en del av Stockholms kvinnohistoriskas större projekt ”Aktivera regionens kvinnohistoria”, som genomförs i samarbete med MKC, Sveriges hembygdsförbund, Stockholms läns hembygdsförbund och Hagalunds tvätterimuseum, med stöd av Region Stockholm och Kulturrådet.

Fakta/Utställare

Abdulla (”AA”), Ahmad Alattar, AliReza Naghavi, Alireza Masomi, Anna Kontopoulou, Asya Znaet, Azad Larki, Darun, Evan Khorasani, Humayun (”Charlie”), Jehona Behramaj, Laila Ali, Merazul Islam, Sabbe Mezher, Sam Lali, Sandi Shadood, Tizh-Bin (”TB”), Zahra Bayati

Utställningen pågår fram till den 13 januari 2023.

Artikeln har tidigare publicerats i Tidningen Syre

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV