Nyheter

LO-förbundet IF Metall är feministiskt

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall under en pressträff där facken inom industrin presenterar gemensamt lönekrav inför 2023 års avtalsrörelse.

Efter stadgeändringar är nu LO-förbundet IF Metall en feministisk organisation. Det innebär att alla förtroendevalda måste stå bakom de feministiska värderingar som förbundet nu antagit. Den som inte gör det är heller inte välkommen att representera förbundet.

De nya överenskomna värderingarna som beslutades på kongressen den 29 november och skrevs in i stadgan har fått tidigare förtroendevalda, som även är politiskt aktiva i Sverigedemokraterna (SD) att uppröras. Det här är gjort för att ”hålla tusentals utanför”, menar en sverigedemokrat som SVT talat med.

IF Metalls förbundssekreterare, Martin Gunnarsson, bekräftar i ett uttalande till SVT att det är oförenligt att vara representant för förbundet och samtidigt aktiv i SD.

IF Metalls beslut att göra tillägget ”feministisk organisation” i beskrivningen av fackförbundet kommer efter att Transport – ett annat LO-förbund -uteslutit en medlem som parallellt var aktiv Sverigedemokrat – en uteslutning, som enligt både tings- och hovrätten, inte hade stöd i stadgarna.

FAKTA/Stadgeändring

Paragraf 2, moment 1, i stadgarna lyder därför numera: Förbundet är en demokratisk och feministisk organisation som värnar om ett demokratiskt och jämställt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De värderingar som vägleder förbundets verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV