Evenemang

Bokpresentation, Efva Lilja: Att leva i och genom dans

14 OKTOBER, KL 14–16, STOCKHOLM

Scroll down for english!

Välkomna till bokpresentation och samtal tillsammans med Efva Lilja med anledning av hennes nyutkomna bok Att leva i och genom dans.

Med utgångspunkt i boken bjuder Efva in till ett öppet samtal kring hur det är och har varit att arbeta som konstnär, vilka faktorer som påverkat möjligheter att verka och vad som påverkar idag. Hur ser det kollegiala sammanhanget och engagemanget för fältet ut idag?
—————
14 oktober kl 14.00–16.00, Norrtull, Stockholm
Fri entré
Boka: book.weld.se
—————-
Efva Lilja har skrivit flera böcker om dans och koreografi. I sin nya bok berättar hon om vad hon levt, upplevt och bevittnat under de dryga 40 år hon varit verksam som dansare och koreograf i en exposé över svensk samtida danskonst 1980–2020. Tillsammans med ett 20-tal kollegor som medverkar med minnesbilder, berättar hon om en trevande, liten frilanssektor till ett vitalt, innovativt och framgångsrikt konstområde. Denna berättelse kan läsas i direkt relation till vilka faktorer som påverkar konstnärers möjlighet att arbeta med dans och koreografi idag. Det är också en ”tidsresa” som tydliggör att vad som produceras i dag blir historia i morgon. En berättelse som angår alla som är nyfikna på hur det kan vara att leva i och genom dans. Svensk samtida danskonst märks i världen!

Efva Lilja är konstnär och arbetar med koreografi som dans, bild och text i verk som tar oss genom olika medvetandelager, erotiska episoder, kontemplativ stillhet eller lekfullhet med politisk udd. Hennes verk är både underhållande och oroande, då hon tacklar mänskliga grundförhållanden med en egenartad suggestionskraft. Hon är en okonventionell konstnär som med koreograferade förlopp erbjuder bilder och ord att använda i det verklighetsgörande där vardagliga skeenden och handlingar omprövas och ges nya uttryck. Hennes verk har visats i ett fyrtiotal länder och hennes böcker och artiklar har översatts till ett flertal språk.
Att leva i och genom dans ges ut av Appell Förlag och finns att köpa på Weld i samband med presentationen

Bild: Omslag Att leva i och genom dans, grafisk form Nina Ulmaja & Olga Nycander / Porträtt av Efva Lilja fortograferad av Per Mohrtens
———
ENGLISH
———
Welcome to a book presentation and talk with Efva Lilja on the occasion of her newly published book Att leva i och genom dans.
Based on the book, Efva invites you to an open talk about what it is and has been like to work as an artist, what factors have influenced opportunities to work and what influences can be today. What does the collegial context and commitment to the field look like today?
—————
October 14at 2pm–4pm
Free admission
Book at: book.weld.se
—————
Efva Lilja has written several books on dance and choreography. In her new book, she talks about what she has lived, experienced and witnessed during the more than 40 years she has been active as a dancer and choreographer in an exposé of Swedish contemporary dance art 1980-2020. Together with about 20 colleagues who contribute with memories, she tells the story of a hesitant, small freelance sector to a vital, innovative and successful art field. This story can be read in direct relation to the factors that affect artists’ ability to work in dance and choreography today. It is also a ‘journey through time’ that makes clear that what is produced today becomes history tomorrow. A story that concerns everyone who is curious about how it can be to live in and through dance. Swedish contemporary dance art is noticed in the world!
Efva Lilja is an artist working with choreography as dance, image and text in works that take us through different layers of consciousness, erotic episodes, contemplative stillness or playfulness with a political edge. Her work is both entertaining and disturbing, as she tackles basic human conditions with a unique power of suggestion. She is an unconventional artist who, with choreographed sequences, offers images and words to use in the realization of everyday events and actions that are reconsidered and given new expressions. Her work has been shown in some 40 countries and her books and articles have been translated into several languages.
Att leva i och genom dans is published by Appell Förlag and is available at Weld in connection with the presentation.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV