Nyheter

Fortsatta strider om aborträtten i Texas

Advokaten Molly Duane (i mitten) står med flera av de kvinnor som står bakom en gemensam stämningsansökan mot Texas för dess abortlag.

Texas högsta domstol har tills vidare stoppat en kvinna från att göra en sen abort trots att fostret lider av en allvarlig skada och riskerar att dö i livmodern eller strax efter födseln. Fallet är den senaste i raden där kvinnor i USA stämmer delstaters abortförbud. Detta är dock ett av de första fallen som sker medan kvinnan fortfarande är gravid och kan vara ett tecken på att stigmat kring abort håller på att luckras upp.

Det är 31-åriga Kate Cox som har sökt en sen abort efter hennes foster i slutet av november diagnosticerades med kromosomavvikelsen trisomi 18, något som ofta leder till att fostret dör i livmodern eller strax efter födseln. Det rättsliga fallet prövar Texas abortförbud som infördes efter att USA:s HD i juni 2022 rev upp den grundlagsskyddade aborträtten genom att dra tillbaka beslutet Roe v Wade. Flera delstater, Texas inkluderat, har därefter infört mycket restriktiva abortlagar. Texas abortlagstiftning tillåter bara abort efter sex veckor vid medicinska skäl – om det handlar om att rädda moderns liv, eller för att förhindra ”väsentlig nedsättning av en betydande kroppslig funktion”.

Det var med hänvisning till det undantaget som en domare i en lägre domstol i torsdags beslutade att Kate Cox skulle få genomgå abort. Under den senaste månaden har Cox sökt akutvård tre gånger med bland annat smärtor och flytningar. Enligt hennes stämningsansökan har hon behövt genomgå kejsarsnitt vid båda sina tidigare två förlossningar och om graviditeten fortsätter kan den försätta ”henne i stor risk för allvarliga komplikationer med hot mot hennes liv och framtida fertilitet”. Enligt hennes läkares bedömning riskerar hon både uterusruptur (brusten livmoder) och att hon tvingas ta bort livmodern genom hysterektomi.

– Tanken på att Cox desperat vill bli förälder, och att den här lagen faktiskt kan innebära att hon förlorar den förmågan är chockerande och skulle utgöra ett genuint justitiemord, sade domaren Maya Guerra Gamble på torsdagen i samband med att hon beslutade att ge Cox tillstånd för en sen abort, rapporterar CNN.

Kate Cox driver ett fall för att få göra en sen abort – Texas mycket restriktiva abortlag tillåter undantag då kvinnans liv är i fara eller för att förhindra ”väsentlig nedsättning av en betydande kroppslig funktion”
Kate Cox driver ett fall för att få göra en sen abort – Texas mycket restriktiva abortlag tillåter undantag då kvinnans liv är i fara eller för att förhindra ”väsentlig nedsättning av en betydande kroppslig funktion”. Foto: Kate Cox via AP

Läkare hotas ställas inför rätta

Texas justitieminister Ken Paxton ingrep dock omedelbart och hotade att om läkare utför aborten kan de ändå ställas inför rätta. Ken Paxton hävdar att Cox inte har visat att hon står inför ”livshotande” risker kopplade till sin graviditet. Och på fredagen agerade Texas HD genom att tillfälligt stoppa tillståndet för aborten, efter en skrivelse från Paxton. I den skrev han också att ”inget kan återupprätta det ofödda barnets liv som kommer att förloras” till följd av aborten.

– Även om vi fortfarande hoppas på att rätten slutligen avvisar delstatens begäran och gör det fort, så är vi rädda att i det här fallet innebär försenad rättvisa nekad rättvisa, säger Molly Duane som jobbar på Center for Reproductive Rights och som är Cox advoka.

En av USA:s främsta experter på juridiken kring reproduktiva rättigheter, Mary Ziegler, påminner i en artikel i Slate om att redan innan Roe v Wade revs upp hade Texas infört begränsningar av aborträtten för minderåriga – om de inte hade sina föräldrars medgivande var de tvungna att vända sig domstol för att få rätt att få abort. Nu gäller detsamma även för vuxna kvinnor.

Nekades abort – tre dagar senare intensivvårdades hon

Hon menar att samtidigt som Cox fall är historiskt är det inte unikt – det pågår flera fall där kvinnor har berättat hur de har hindrats genomgå abort trots medicinska komplikationer och allvarliga fall av fosterskador. Ett sådant är fall Amanda Zurawskis, som är en av tretton kvinnor som tillsammans med två läkare har stämt Texas i hopp om att få till stånd en förändring av lagen så att läkare ska ges större makt att besluta när en abort är nödvändig.

Amanda Żurawski fick i augusti 2022 veta att hon hade cervixinsufficiens, det vill säga hennes livmoderhals var försvagad vilket innebar stora risk för missfall. I sådana situationer brukar en sådan graviditet avbrytas – att vänta på missfall innebär hälsorisker för mamman som kan drabbas av allvarliga infektioner.

Men i Amanda Zurawskis fall, liksom för Kate Cox, vågade läkarna inte genomföra abort eftersom hon inte ansågs vara tillräckligt sjuk än, rapporterar BBC. Tre dagar senare drabbades hon av en infektion och septisk chock. Då satte läkare igång värkar varpå hon genomgick ett missfall. Amanda Żurawski fick sedan intensivvård i flera dagar, men sepsisen orsakade skador på hennes livmoder och äggledare, och hon kommer nu att få svårare att bli gravid på nytt.

Ziegler: ”Vaga lagar och drakoniska straff”

Skillnaden mellan Zurawski och Cox är att Zurawski och de andra kvinnorna driver sitt fall efter en graviditet där de nekats abort, medan Cox driver det medan hon fortfarande är gravid – ”hon är bland de första, men kommer sannolikt inte vara den sista”, skriver Mary Ziegler. Eftersom lagen, enligt kritiker, är vag och otydlg, blir läkare benägna att neka abort även i fall där de borde kunna genomföras, av rädsla för att åtalas, få sin läkarlegitimation indragen eller stämmas av privatpersoner. Lagstiftare i Texas har varit mer oroliga för kryphål i lagarna än för risker för patienter vilket har inneburit ”vaga lagar och drakoniska straff”, argumenterar Ziegler, med resultatet att fler gravida patienter nekas abort.

Men det här innebär också att fler kvinnor driver fall mot sådana abortlagar. Och till skillnad från tidigare sådana fall sker dem ofta i kvinnornas egna namn, snarare än i läkares eller organisationers namn. För det  verkar som om stigmat kring abort är på väg att luckras upp med fler berättelser om hur lagarna drabbar människor i praktiken.

”Ironiskt nog, har delstaters hårda svar i fall som det här gjort det enklare för folk att göra sina röster hörda”. Det var helt enkelt enklare att ”fördöma abort” på en abstrakt nivå innan Roe v Wade revs upp än att ”rättfärdiga tillämpningen av hårda straffrättsliga förbud mot verkliga personer i dag”, skriver Mary Ziegler.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV