Krönika

Kvinnosynen bland kriminella får förödande konsekvenser

Carina Ohlsson (S), Europaparlamentariker.

Det är ingen hemlighet att gängkriminaliteten i Sverige har eskalerat till en skrämmande nivå. Men vi talar inte tillräckligt om hur prostitution används som en mörk och destruktiv komponent i detta våldsamma ekosystem. Det menar Carina Ohlsson som konstaterar att flickor och kvinnor som dras in i detta nät av kriminalitet riskerar att bli dubbelt utsatta.

Nyhetsflödet fortsätter att vara fyllt med rubriker om gängrelaterad våldsbrott, skjutningar och sprängningar. Bland alla dessa tragiska händelser finns en mörk och bortglömd sida av gängkriminaliteten – hur kvinnor blir offer i ett farligt samspel mellan gäng och prostitution.

För att förstå detta samspel måste vi först förstå de komplexa skikt av gängkriminaliteten. Gängen, driven av hänsynslös girighet, är inte bara inblandade i narkotikahandel, pengatvätt och utpressning. De har också dragit kvinnor in i en avskyvärd värld av prostitution för att finansiera sina kriminella aktiviteter och reglera skulder mellan gängen. Det är ett skrämmande fenomen som inte bara är en fråga om finansiering utan också en fråga om synen på kvinnor.

Det är ingen hemlighet att gängkriminaliteten i Sverige har eskalerat till en skrämmande nivå. Men vi talar inte tillräckligt om hur prostitution används som en mörk och destruktiv komponent i detta våldsamma ekosystem. 
Polisen har vid tidigare stora våldsvågor rapporterat om att resurser behövt tas från arbetet mot människohandel och prostitution. Att polisen anser att de behöver prioritera sitt arbete har jag full respekt för, problemet är att beslutsfattare inte ger dem tillräckliga resurser för att de inte ska behöva göra den typen av prioriteringar. 

Förutom att jag anser att det varje dag behövs krafttag för att stoppa människohandel och prostitution är det också frågor som är tätt sammankopplade med gängvåldet. Om politiken endast tillför resurser för att stoppa skjutningar riskerar vi att missa målet. För att knäcka gängen behöver vi knäcka deras finansiering, som i allt för många lägen innebär prostitution.

Det innebär att vi också behöver prata om synen på kvinnor och våld mot kvinnor när vi pratar gängkriminalitet. 

Flickor och kvinnor som dras in i detta nät av kriminalitet riskerar att bli dubbelt utsatta. De tvingas in i en värld av våld och kriminalitet, samtidigt som de utsätts för grova övergrepp. Det är en situation som ingen borde tvingas uppleva, och det är ett hån mot våra värderingar om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Det är dags att vi sätter stopp för utnyttjandet av kvinnor i prostitution för att finansiera gängkriminalitet. Vi måste ge dem skydd, stöd och möjligheter att lämna den destruktiva miljön.

Men problemet stannar inte vid nationsgränserna. Gängkriminalitet är en internationell utmaning, och dessa gäng rör sig fritt inom EU:s medlemsländer. Därför är det av yttersta vikt att EU-länderna arbetar tillsammans för att bekämpa detta problem. Samarbete över nationsgränserna är nödvändigt för att bryta kopplingen mellan gängkriminalitet och prostitution.

Det är hög tid att vi alla, oavsett politisk tillhörighet, tar detta problem på allvar och agerar gemensamt. Kvinnors situation i den gängkriminella miljön är en angelägen fråga som inte kan ignoreras.

Det är dags att vi sätter stopp för utnyttjandet av kvinnor i prostitution för att finansiera gängkriminalitet. Vi måste ge dem skydd, stöd och möjligheter att lämna den destruktiva miljön.

Kvinnors kroppar är inte handelsvaror. De är inte valuta för gängmedlemmar att använda som de behagar. Det är hög tid att vi tillsammans tar ställning mot denna förödande verklighet och agerar för att skapa förändring. 
Nyhetsflödet är som sagt nattsvart, barn skjuter andra barn. Att det är fruktansvärt, det är vi alla helt överens om. Men ansvarig minister kan inte längre ducka för frågan om kvinnosyn och prostitution kopplat till gängvåld. Vi behöver alla, på lokal, nationell och EU-nivå göra allt vi kan för att våldet mot kvinnor och gängkriminalitet ska upphöra. För ja, frågorna hänger ihop. 

Carina Ohlsson (S), Europaparlamentariker