Evenemang

Demonstration mot angiverilagen i Malmö

SÖNDAG 24 SEPTEMBER, MALMÖ

Demonstrationerna mot Angiverilagen fortsätter. Söndag den 24 september demonstrerar en bred uppslutning av organisationer på Stortorget i Malmö.

VARFÖR PROTESTERAR VI?
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara.
Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.

Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.

Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs.

Denna demonstration samlar alla som vill protestera.

ORGANISATIONER SOM STÅR BAKOM
Följande organisationer har hittills ställt sig bakom demonstrationen:

– Amnesty International
– Ensamkommandes Förbund
– Elevernas Riksförbund
– Läkare i Världen
– Föreningen Hjärta
– Nätverket Nu Är Det Nog
– Läkare mot Rasism
– Allt åt alla
– RFSL Newcomers
– Noas Ark Mosaiken
– Asylgruppen Malmö
– Bis (bibliotek i samhälle)
– Förbundet Tillsammansskapet
– FARR Flyktinggruppernas Riksråd
– IM – Individuell Människohjälp Malmö
– Krakel
– Bröd och Rosor
– Amalthea bokcafe

I samarbete med ABF
Alla partipolitiskt obundna organisationer som delar demonstrationens syfte och värderingar är välkomna att ställa sig bakom demonstrationen. Kontakta [email protected] om ni vill göra det.

HUR KAN JAG HJÄLPA TILL?
Viktigaste stödet du kan göra: sprid och bjud in till eventet, t.ex. i dina sociala medier eller på ditt jobb!

Du kan också hjälpa till på plats, t.ex. som demonstrationsvärd (något Polisen kräver för tillstånd) eller fotograf. Om du vill hjälpa till som demonstrationsvärd, kontakta: [email protected]

ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA
Utöver demonstrationen kan du:

ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA
Utöver demonstrationen kan du:
– Alla: skriv under Skiftets namninsamling mot angiverilagen
– Vårdarbetare: lova att inte ange patienter
– Lärare: lova att inte ange elever
– Bibliotekarier har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrivit under
– Alla: Civil Rigths Defenders sida BackaDemokratin för att följa och protestera mot antidemokratiska förändringar

“I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”
– Martin Niemöller

Moderaterna jämförde själva SD:s förslag om angiverilagar med DDR, Nordkorea och Nazityskland år 2018 (källa: https://sverigesradio.se/artikel/6947341). Fem år senare sviker de sina värderingar och följer helt Sverigedemokraternas krav.

Nu måste vi protestera och stå upp för alla människors lika värde. Kom till Stortorget, Malmö på söndag den 24 september kl 14:00 och säg NEJ till angiverilagen! #viangerinte

Demonstration mot angiverilagen i Malmö
SÖNDAG 24 SEPTEMBER
KL 14:00
Stortorget
Evenemang av Ensamkommandes förbund och Amnesty International Malmö m fl.