Nyheter

Medlemsorganisation välkomnar statligt huvudmannaskap för assistansen

Riksföreningen JAG är en av de  organisationer som svarat på betänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans till Socialdepartementet. I ett uttalande välkomnar de ett statligt huvudmannaskap, men önskar tydligare skrivningar om förutsägbarhet och brukarnas rättigheter.

Riksförening JAG är en medlemsorganisation för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. I veckan lämnade de sitt yttrande om betänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans till Socialdepartementet

”Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är för oss med de mest omfattande och komplexa behoven att få dem tillgodosedda utan hänsyn till sådant som den kommunala ekonomin, socialtjänststrukturer och envist kvardröjande omsorgstänk.”, skriver de bland annat i sitt yttrande.

JAG ställer sig dock tveksamma till att staten även ska ansvara för behov av tillfällig utökning av assistansen. De undrar om sådana ansökningar verkligen kommer att kunna hanteras snabbt och enkelt nog av Försäkringskassan.

När det gäller kvalifikationen för rätt till personlig assistans avstyrker de utredarens huvudförslag.

– Vi har skäl att befara att denna modell inte kommer att leda till önskat resultat då det ger alltför stort utrymme för bedömningar till nackdel för enskilda med assistansbehov, säger verksamhetsansvarig Cecilia Blanck.

– För att vara effektiv behöver en rättighetslag vara tydlig och erbjuda individen förutsebarhet och rättssäkerhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV