Nyheter

80 000 kräver samtyckeslag i hela EU

Europaparlamentets chefsförhandlare Evin Incir (S).

I förra veckan överlämnade European Womens Lobby över 80 000 signaturer med krav på samtyckeslag i EU:s historiska direktiv om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Signaturerna kommer att lämnas över till Europaparlamentets chefsförhandlare Evin Incir (S) och det nya spanska EU-ordförandeskapet.

Den första 1 juli i år var det exakt fem år sedan den svenska samtyckelagen trädde i kraft i Sverige. Enligt åklagarmyndigheten väcks i snitt cirka femhundra fler åtal för våldtäkt per år över hela Sverige och enligt Brottförebyggande rådet (Brå) har fällande domar mer än fördubblats.

– Nu finns det möjlighet att skärpa sexualbrottslagstiftningarna runtom i hela EU och möjliggöra samma upprättelse för alla europeiska kvinnor. I vissa medlemsländer behandlas våld i nära relationer som en familjeangelägenhet. Det är galenskap och oacceptabelt, säger Europaparlamentariker Evin Incir (S).

– Samtyckeslagar är även grundläggande i arbetet för samtyckeskultur. Vi vet att när kvinnor och flickors rättigheter är på frammarsch i ett land så ser vi oftast framgång i andra länder. Får vi på plats samtyckeslagar i hela EU så kan vi även ta ledarskap för att få det på plats utanför vår union, avslutar Evin Incir (S)  

BAKGRUND: 13 juli ägde första förhandlingarna mellan EU-institutionerna rum om direktivet om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Inför förhandlingarna har Europeiska kvinnolobbyn samlat mer än 80 000 signaturer från europeiska medborgare runtom i EU. 

Den 28 juni antog utskotten för medborgerliga fri- och rättigheter och jämställdhetsutskottet sitt yttrande på EU-direktivet att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I den inkluderas bland annat krav om samtyckeslagar, att bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatserna och att göra både hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor i offentligheten till försvårande omständigheter.

Samtidigt antog EU:s medlemsstater, under ledning av svenska ordförandeskapet, den 9 juni sitt yttrande som innebär urvattnande av ursprungsförslaget som presenterades av EU-kommissionen 8 mars 2022. I svenska ordförandeskapets förslag har krav om samtyckeslag tagits bort. Nu kommer de lagstiftande intuitionerna, parlamentet och rådet, gå in i förhandlingar för att ta fram gemensamt förslag innan direktivet kan komma på plats.