Nyheter

AI kan upptäcka vem som har hög risk för bröstcancer

En kvinna genomgår mammografi, en undersökning som brukar utföras vartannat år.

Många kvinnor diagnosticeras med bröstcancer i ett relativt sent skede. Nu visar ny forskning att kvinnor med högre risk att få bröstcancer kan hittas av en AI-modell som utvärderar mammografibilder. Genom extra screening kan bröstcancerfall hos dessa upptäckas tidigare.

Olika kvinnor löper olika hög risk för att utveckla bröstcancer. Den riskbedömning som i dag görs för att avgöra om en kvinna löper en förhöjd risk för bröstcancer bygger på framför allt på ärftliga faktorer liksom livsstilsfaktorer.

Den metoden är dock relativt trubbig, men en AI-modell kan komma att ge bättre uppskattningar på vem som löper förhöjd risk. Genom att träna AI på att läsa mammografibilder kan den upptäcka små förändringar i bröstet som det mänskliga ögat inte kan se:

– Det är inte så enkelt som i traditionella modeller där man har några få faktorer som genetik och BMI. Utan det är tusentals faktorer i bilden som sammanvägs, säger Mikael Eriksson, forskare vid Karolinska universitetet till forskning.se.

AI kan identifiera mönster i bilderna för att upptäcka olika faktorer som i sig är svaga men som kombinerade med andra kan användas för att AI:n ska få information, och utifrån den göra en bedömning om hur utvecklingen i bröstet kommer att se ut.

Kvinnor med höjd risk kan undersökas oftare

Om AI kan upptäcka vilka kvinnor som löper en förhöjd risk för bröstcancer kan dessa kvinnor undersökas oftare än som i dag, då kvinnor brukar screenas med mammografi vartannat år. Därmed kan man hitta bröstcancerfall i ett tidigare skede.

Den studie som nu har genomförts har utförts på omkring 8 500 kvinnor i Italien, Spanien och Tyskland och AI-modellen hittade en grupp om sex procent kvinnor vars risk att utveckla bröstcancer var sju gånger högre än normalt.

– Det rörde sig om cirka sex procent av kvinnorna som hade så hög risk. Dessa kvinnor screenas i dag på samma sätt som kvinnor med låg risk. Vi tror att en speciellt anpassad screening skulle kunna vara bättre lämpad för dessa kvinnor, säger Mikael Eriksson.

En klinisk studie i Europa där kvinnor testas i samband med mammografi, och som får olika behandlingar baserat på vilket AI-värde de får, är nästa steg. Metoden utvärderas nu i USA och enligt Mikael Eriksson överväger man att introducera den även i Europa.

Fakta: AI kan upptäcka risk för bröstcancer

I studien European validation of an image-derived AI-based short-term risk model for individualized breast cancer screening—a nested case-control study som publicerades på Science Direct den 6 december undersöktes omkring 8 500 kvinnors risk att utveckla bröstcancer.

Kvinnorna hade undersökts mellan 2009–2020 och var i åldrarna 45–69. 739 kvinnor hade haft någon form av bröstcancer, och 7 812 fanns i en kontrollgrupp.

AI-modellen förutsåg bröstcancer i de sex procent som hade en högre risk för bröstcancer men som ändå hade fått negativa resultat på sin mammografi.

Källa: forskning.se, Science Direct

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV