Evenemang

Vi anger inte – demonstration mot #angiverilagen

LÖRDAGEN 27 SEPTEMBER, KARLSKRONA

SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Klaipedaplatsen i Karlskrona på lördag 23 september kl. 12-13.

VARFÖR PROTESTERAR VI?
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara.

Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.

Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.

Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs.

Denna demonstration samlar alla som vill protestera.

MEDARRANGÖRER
Följande organisationer/partier har hittills ställt sig bakom demonstrationen:
– Karlskrona Fredsforum
– Kulturföreningen Stjärnstoft
– Miljöpartiet
– Centerpartiet
(Listan fyllas på löpande på Facebook)

Alla som delar demonstrationens syfte och värderingar är välkomna att ställa sig bakom demonstrationen. Kontakta [email protected] om ni vill göra det.

HUR KAN JAG HJÄLPA TILL?
Viktigaste stödet du kan göra: sprid och bjud in till eventet, till exempel i dina sociala medier eller på ditt jobb!

Du kan till exempel sätta upp affischer mot angiverilagen i personalrummet, som du kan ladda ned här. Klicka på höger- och vänsterpilarna för att hitta annat material du kan använda, som affisch eller i sociala medier

Du kan också hjälpa till på plats, till exempel som demonstrationsvärd (något Polisen kräver för tillstånd) eller fotograf. Om du vill hjälpa till med något annat, skriv till [email protected]

ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA
Utöver demonstrationen kan du:
– Alla: skriv under Skiftets namninsamling mot angiverilagen
– Vårdarbetare: lova att inte ange patienter
– Lärare: lova att inte ange elever
– Bibliotekarier har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrivit under
– Alla: Civil Rigths Defenders sida BackaDemokratin för att följa och protestera mot antidemokratiska förändringar

“I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”
Martin Niemöller

Moderaterna jämförde själva SD:s förslag om angiverilagar med DDR, Nordkorea och Nazityskland år 2018. Fem år senare sviker de sina värderingar och följer helt Sverigedemokraternas krav.

Vi anger inte – demonstration mot #angiverilagenvenemang
LÖRDAGEN 27 SEPTEMBER
Kl 12:00-13:00
Klaipedaplatsen KARLSKRONA

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV