Evenemang

Jämlikhetsmorgon om maskulinitetsnormer och våldsprevention

TORSDAG 13 APRIL, ONLINE

Med utgångspunkt i gedigen kunskap om maskulinitetsnormer och unga mäns våld berättar Karen Austin om Botkyrka kommuns unika metod för att förebygga våld tidigt. Hur kan en hel kommun jobba för att motverka och minska segregation och hur arbetar man våldsförebyggande så att det blir tryggare för alla oavsett funktion, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet och religion? Bland annat arbetar kommunen metodologiskt med att utmana stereotypa könsnormer i ett skolprogram som även har resulterat i bättre skolresultat.

Karen Austin är strateg på Våldspreventivt center i Botkyrka kommun och har tidigare arbetat på Delegationen mot segregation.

JÄMLIKHETSMORGON behandlar frågor som vi inte alltid har tid att fundera på men som kan vara avgörande. Vi träffas på Zoom kl 8:15-9:15 och du kan i lugn och ro dricka en kopp valfri dryck och lyssna på korta föreläsningar som följs av diskussion. Kanske terminens viktigaste frukostar!

Ämnena kommer att variera men rör frågor som på olika sätt har anknytning till diskriminering. Rättighetscentrum Norrbotten bjuder in personer som vet vad de pratar om och du lyssnar, och vill du så diskuterar du.
Länk till alla tillfällen.
Arrangemanget är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Välkommen!

Frukostseminarium: Jämställdhet, maskulinitetsnormer och våldsprevention med Karen Austin
TORSDAG 13 APRIL
KL. 08:15–09:15
Onlineevenemang
Evenemang av Rättighetscentrum Norrbotten – mot diskriminering