Nyheter

Vi är mer arga idag än för tio år sedan

Väggmålning signerad av Clacks-one och Heartcraft_Street art, till stöd för för iranska demonstranter i en tunnel i Paris.

Kvinnor över hela världen har blivit argare för varje år under det senaste decenniet, visar ny data från Gallup.

Sedan 2012 har analysföretaget Gallup utfört en enkät med mer än 120 000 personer i över 150 länder med frågor som bland annat rör känslor.

När det gäller negativa känslor som till exempel ilska, sorg, stress och oro, rapporterar kvinnor konsekvent att de upplever detta mer än män. Men en uppåtgående trend har spårats även hos männen.

Särskilt under pandemin när kvinnodominerade branscher som sjukvård och barnomsorg drabbades hårt har fler kvinnor rapporterat att de är mer arga.

Senaste data från Gallup bekräftar liknande resultat från en undersökning från 2020 gjord av det oberoende forskningsinstitut Institute for fiscal studies i Storbritannien, som fann att kvinnor tog på sig fler hemuppgifter under nedstängningarna än män, vilket resulterade i att fler kvinnor tvingades minska sin betalda arbetstid.

Under 2012 rapporterade båda könen ilska och stress på liknande nivåer. Nio år senare är kvinnor argare med en marginal på sex procentenheter och dessutom mer stressade.

I länder som Brasilien, Uruguay, Peru, Cypern och Grekland uppgav många fler kvinnor än män att de var stressade. I Brasilien sa nästan sex av tio kvinnor att de hade känt sig stressade under en stor del av dagen innan, jämfört med knappt fyra av tio män.

Till BBC säger psykiatern Lakshmi Vijayakumar från Indien att detta är resultatet av spänningar som kan ha uppstått när fler kvinnor i dessa länder har utbildat sig, fått anställda och är ekonomiskt oberoende.

– Motsättningen mellan ett patriarkalt system hemma och en emanciperad kvinna utanför hemmet orsakar mycket ilska, säger Lakshmi Vijayakumar till BBC och tillägger att kvinnor idag har större möjligheter att uttrycka känslor, såsom ilska, än tidigare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV