Nyheter

Diskriminering på arbetsplatsen stort problem för kvinnor

En majoritet av kvinnor och män upplever att diskriminering av kvinnor på arbetsplatser är ett problem, värst är det för unga kvinnor, enligt en enkätundersökning från Jämställdhetsmyndigheten.

i början på 2022 genomförde Jämställdhetsmyndigheten en enkätundersökning som bland annat ställde frågor kring diskriminering på arbetsplats, skola och offentliga platser.

På frågan ”hur ofta har du känt dig diskriminerad på grund av ditt kön på arbetet?” svarade närmare 20 procent av kvinnorna att det hänt ofta eller ibland, motsvarande siffra för männen är 5 procent.

Två tredjedelar av kvinnor och hälften av männen att de anser att diskriminering av kvinnor på arbetsplatsen är ett problem i undersökningen.

Av 849 anmälningar om diskriminering inom arbetslivsområdet som Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick 2021 var 31 procent diskriminering som har samband med kön och 8 procent sexuella trakasserier. Den vanligaste form av diskriminering rör etnisk tillhörighet.

Unga kvinnor särskilt drabbade

Värre blir det i åldersgruppen 16-29 år där närmare 30 procent av kvinnorna uppger att de känt sig diskriminerade på arbetsplatsen ibland eller ofta jämfört med cirka 5 procent av männen.

På frågan ”hur ofta har du känt dig diskriminerad på grund av ditt kön i skolan?”, uppgav närmare var tredje kvinna mellan 16–29 år att de ofta eller ibland känt sig diskriminerad på grund av sitt kön u skolan, jämfört med var tionde man i samma ålder.

Resultaten ser ännu mörkare ut när det gäller offentliga miljöer, på den frågan uppger drygt 40 procent av unga kvinnorna  att de har känt sig diskriminerade ofta eller ibland, jämfört med knappt 10 procent av männen.

Fakta/Lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Kön och etnisk tillhörighet är vanligaste form av diskriminering på svenska arbetsplatser.

Undersökningen genomfördes i början av 2022 av Statistikmyndigheten, SCB på uppdrag av Jämställhetsmyndigheten, Jämy, för att mäta attityder till jämställdhet, psykisk hälsa och normer kring kön bland det svenska folket.. 6 570 personer svarade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV