Krönika

Elisabet Höglund skulle tjäna på ett mer feministiskt Europa

Evin Incir (S), Europaparlamentariker.

Journalisten Elisabet Höglunds attack mot TV4-profilen Jenny Strömstedt och de kvinnor och flickor som berättar om erfarenheter av sexuella övergrepp visar hur skuldbeläggandet av offren fortsatt är djupt förankrat i samhället.
Det skriver Evin Incir, (S) och konstaterar att EU verkar veta bättre.

Ur led är tiden konstaterade William Shakespeares Hamlet. Orden må vara över 400 år gamla, men visst är tiden ur led även år 2023 när vissa kvinnor är kvinnors största motståndare.

Journalisten Elisabet Höglunds attack mot TV4-profilen Jenny Strömstedt och de kvinnor och flickor som modigt berättar om erfarenheter av sexuella övergrepp visar hur skuldbeläggandet av offren fortsatt är djupt förankrat i samhället. Det är fasansfullt att inte ens alla kvinnor verkar förstå konsekvensen av att det patriarkala samhället fortfarande genomsyrar alla delar av samhället. Även alla delar av vårt trygga Sverige.

Det är just detta som provocerar både mig och många andra när delar av svenska högern konstant påstår att  ”Feminismen har gått för långt”. Eller när andra delar av högern, exempelvis KD-ledaren Ebba Busch, har försökte lansera ”en ny sorts borgerlig feminism”. Nej, feminismen har inte gått för långt. Vi behöver ta jämställdhetskampen på alla nivåer.

Hamlet hävdade att han föddes till att vrida sin tid rätt igen, men vem ska vrida vår tid rätt? Mänskligheten har lyckats ta sig till månen och tillbaka, men ojämställdheten består. Medeltida konservativa föreställningar om människors olika värde baserat på vilket kön vi har har klängt sig fast på samhällskroppen som en blodigel. Svaret på vem som ska vrida tiden rätt är – vi tillsammans och på alla nivåer i samhället.

I förslaget finns krav om att samtyckeslagstiftningar ska introduceras i EU:s alla medlemsstater, att sexköp förbjuds i hela unionen och att hedersrelaterat våld ska innebära en försvårande omständighet och därav leda till hårdare straff.

I Europaparlamentet arbetar jag intensivt med att ta fram förslag på EU:s första lagstiftning (direktiv) för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Första utkastet fick vi färdigt strax innan jul. I förslaget finns krav om att samtyckeslagstiftningar ska introduceras i EU:s alla medlemsstater, att sexköp förbjuds i hela unionen och att hedersrelaterat våld ska innebära en försvårande omständighet och därav leda till hårdare straff.

Alla kvinnor och flickor skulle tjäna på ett feministiskt Sverige, Europa och värld där ens kön inte avgör ens möjligheter i livet. Även Höglund.

Förslaget inkluderar också förbud av tvångssterilisering och att våld mot offentliga personer, så som politiker, journalister och andra, även det ska medföra skärpt straff eftersom det är en fara mot demokratin.

Utgångspunkten måste hela tiden vara kvinnan och flickans upplevelser. Samhället måste förhindra dubbel utsatthet genom att sluta skuldbelägga kvinnor och flickor med frågor om vad de hade på sig, om de ”verkligen” sa ifrån och om de ”uppmuntrade” förövaren.

Höglunds fråga om ”vem f-n utsatte sig inte för risker när man var ung och dum?” är inte bara korkad. Den är också samhällsfarlig.

Alla kvinnor och flickor skulle tjäna på ett feministiskt Sverige, Europa och värld där ens kön inte avgör ens möjligheter i livet. Även Höglund.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV