Nyheter

Slöjan politiskt slagträ inför valet i Turkiet

Protester mot regeringen i Istanbul efter att Turkiet dragit sig ur Istanbulkonventionen 1 juli 2021.

Slöjan har kommit upp på den politiska dagordningen i Turkiet inför valet i juni. Landets styrande parti har föreslagit ändringar av konstitutionen till skydd för kvinnors rätt att bära slöja och familjen. Något som hbtqi- och kvinnorättsorganisationer i landet varnar för egentligen är en attack mot jämlikheten och sekularismen i landet.

Turkiets president Tayyip Erdogan och det styrande partiet AKP har lagt ett förslag på ändringar i konstitutionen till skydd för kvinnors rätt att bära slöja. Förslag som hbtqi-communityn i landet reagerat starkt mot.

De föreslagna ändringarna innehåller nämligen förslag på att stärka familjers- och barns rättigheter, vilket de menar inte skulle omfatta hbtqi-personer.

Slöjan har tidigare varit en het politisk fråga i Turkiet, dock inte den senaste tiden. Få turkar har nämligen lagt någon stor vikt vid slöjdebatten de senaste åren.

Men nu har alltså frågan aktualiserats. Detta efter att det sekulära partiet CHP, som länge motsatt sig att kvinnor i parlamentet och anställda i offentlig sektor bär slöja, gjorde ett utspel om att vilja befästa rätten att bära slöja i ett försök att locka till sig troende turkiska väljare.

Erdogans parti svarade med ett mer långtgående motförslag, som alltså omfattar åtgärder till skydd för familjen och från vad presidenten talar om som”perversa trender” och försök att få till globala lagar om samkönade äktenskap i landet.

Nu vill presidenten dessutom utmana oppositionen genom att utlysa en folkomröstning om de föreslagna ändringarna.

I ett brev till oppositionen skriver 171 hbtqi- och kvinnorättsorganisationer att ”förslaget, i sin nuvarande form, är ett uttryck för den dominans som män försöker etablera över kvinnors kroppar och en indikation på den patriarkala mentalitet som försöker utesluta kvinnor från det offentliga rummet och ta ifrån dem deras status som rättighetssubjekt genom att införa normer och utöva press i ett försök att diktera vad kvinnor bör och inte bör bära.”

Dessutom varnar organisationerna för att föreslagen direkt hotar hbtqi-personers rättigheter i Turkiet. Hbtqi-personer är redan i dag utsatta för hatretorik från politiskt håll och organisationerna vittnar om ökade attacker under de senaste två åren.

De uppmanar oppositionen att ta ställning mot ändringarna.