#4 Lönsamt våld

Fempers

fredag, 13 januari 2023

Innehåll • Nyheter

 • Reportage

 • Krönika

 • Debatt

  • Öppet brev om Martin Luther King-priset 2023 till Pella Thiel

   ”Vi ber er, tänk om och ge alla som har drabbats en chans att läka i stället för att strö salt i såren. Vi är medvetna om att Thiel bidragit till miljökampen och ekocidlagstiftning och…
  • Martin Luther King-priset delas ut av Kristna fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd.
   Debatt

   Öppet brev om Martin Luther King-priset 2023 till Pella Thiel

   ”Vi ber er, tänk om och ge alla som har drabbats en chans att läka i stället för att strö salt i såren. Vi är medvetna om att Thiel bidragit till miljökampen och ekocidlagstiftning och vi uppskattar att priskommittén uppmärksammar gärningar för livets förutsättningar på vår planet, men i tider av växande rasism och latenta hot mot demokratiska principer, kan denna utnämning bidra till att människor blir uppgivna och drar slutsatsen att kyrkliga krafter bidrar till den samhällsutveckling som normaliserar rasism och diskriminering.”
   164 miljö- och människorättsaktivister i stort upprop med anledning av Martin Luther King-priset 2023.

   Vi uttrycker härmed vår djupa oro över att årets Martin Luther King-pris går till Pella Thiel. Vi är 164 människorätts- och miljökämpar från olika håll i Sverige och bland oss finns utsatta minoritetsgrupper, people of color, urfolk, överlevande från Förintelsen, judar, muslimer, flyktingar och HBTQI-personer som alla anser att Thiel inte är en lämplig kandidat, för just detta pris. Hon har med sina handlingar motverkat de värderingar Martin Luther King byggde sin kamp på: alla människors lika värde och mot rasism i alla dess former.

   Denna bedömning gör vi utifrån Thiels försök att inkludera högerextrema genom att bjuda in dem till omställningsrörelsen. Vi vill inte spekulera i om hennes handlande berott på okunskap, naivitet eller övermod. Oavsett vilket anser vi att resultatet av dessa handlingar varit kontraproduktivt och särskilt kränkande i förhållande till utsatta minoriteter. Så länge vi lever i ett samhälle som genomsyras av rasistiska konstruktioner är det inte bara de som uttryckligen deklarerar att de hyser rasistiska sympatier eller organiserar sig i sådana grupperingar som bidrar till att rasism i samhället accepteras och normaliseras.

   En person som öppnat både famnen och dörrarna till den breda miljörörelsen för organiserade rasister är direkt olämplig att bli associerad med Martin Luther Kings livslånga medborgarrättsliga och antirasistiska kamp. Vi vill i synnerhet peka på Thiels samarbete med den högerextrema nyhetssajten Exakt24 kring en film om omställningsrörelsen. Exakt24 är grundad av politikern Erik Almqvist (SD), som är känd för sin inblandning i järnrörsskandalen. Han har dessutom under flera år hetsat mot utsatta minoriteter, journalister och miljökämpar. Medarbetare vid Exakt24 hyllar även öppet den nazistiska våldsorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

   Thiel nöjde sig inte med att medverka i Exakt24:s film, utan spred även aktivt filmen i sociala medier och uppmanade miljöaktivister att besöka kanalen för att titta på videon trots att det i slutet av den uppmanades att donera pengar till Exakt24, vilket både normaliserade den inom miljökretsar och bidrog till att kanalen höjde sina tittarsiffror.

   Idag är Exakt24 blockerad av YouTube på grund av sitt extrema innehåll av hat och hot. Excintion Rebellion fick en tid efter publiceringen erfara vad som kan hända när personer välkomnas utan urskillning när just Exakt24 infiltrerade rörelsen och en miljöaktivist misshandlades.

   Thiel skrev sedan en krönika i miljötidningen Landets Fria, där hon ställde frågan om inte den breda miljörörelsen borde “inkludera dem som vill exkludera” för att bygga broar till de högerextrema miljöerna och länkade till Exakt24. Thiels krönika bemöttes med massiv kritik från flera miljö- och människorättsorganisationer, erkända miljöaktivister och antirasister som tydligt tog avstånd från ideologier som ifrågasätter alla människors lika värde. Detta föranledde även ett webinarium om ekofascism och en artikelserie hos Landets Fria som handlade om de högerextremas intresse för att nästla sig in i miljörörelsen och de uttryck som ekofascismen har.

   Resultatet av Thiels uttalande om att “inkludera dem som vill exkludera” och det som därefter skedde, är ett omställningsnätverk i turbulens, ett upplöst nätverk för Naturens Rättigheter och total söndring i End Ecocide Sweden och många medlemmar som lämnat i protest, inklusive några av Thiels närmaste. Sammanfattningsvis är det en djup splittring inom stora delar av miljörörelsen.

   I sin slutreplik i debatten bad Pella Thiel sent omsider om ursäkt för att människor tagit illa vid sig. Men hon bad aldrig om ursäkt för att hon samverkat med och bjudit in de högerextrema eller gav tecken på att hon insåg att dörren stängts för många utsatta till de sammanhang där hon är verksam. Och genom att fortsätta rättfärdiga sitt agerande bidrar Thiel till att normalisera högerextrema och rasistiska krafter, vilka i sig inte enbart är ett hot mot människor och samhälle, utan även mot miljön.

   Istället för att lyssna på de olika röster som ifrågasatte “inkludera dem som vill exkludera”, inte minst dem som direkt hotas av de extrema rörelserna, tog sig Thiel sedan friheten att genom ytterligare en krönika berätta för antirastister och rasifierade hur kampen mot rasism och fascism borde föras, i en text där hon implicit kritiserar Black Lives Matter och andra antirasistiska rörelsers antirasistiska strategier. 20 organisationer, bland dem flera från den antirasistiska rörelsen, skrev en kritisk replik på den krönikan.

   Parallellt med detta anklagades de som öppet framförde kritik för att ”fultolka” och bedriva “drev” mot Thiel. Härskartekniker användes för att tysta ner kritiken. Inom End Ecocide Sweden – den miljöorganisation där Pella Thiel var ordförande – började kritiska medlemmar uteslutas. 

   Vi vill också passa på att informera om att Thiel inte ensam grundade End Ecocide Sweden som det står i prismotiveringen. Inte heller är hon initiativtagare till Faith for Ecocide Law. Hon var medgrundare till End Ecocide Sweden och tog över Faith for Ecocide Law, när den som tog initiativet och lade grunden stängdes ute på grund av meningsskiljaktigheter.

   All denna kritik har vi förmedlat såväl till priskommittén som de kyrkor som står bakom Martin Luther King-priset, vilka i flera fall inte kände till Thiels samverkan med rasistiska krafter. Efter detta har Kristna Fredsrörelsen och flera ledamöter i kommittén tagit avstånd från årets val av mottagare av priset, vilket hedrar dem. Trots kritiken står dock Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna Råd ännu bakom priset till Pella Thiel. Det är sorgligt, inte minst med tanke på att den kristna kyrkan har en besvärlig historia med kolonialism, rasism och förtryck – en historia som sakta har börjat bearbetas av flera kyrkor. Detta pris utgör ett bakslag.

   Respekt för alla människors lika värde, solidaritet och miljö hör ihop. Utdelningen av Martin Luther King-priset till Pella Thiel känns för oss som ännu ett övergrepp. Det är djupt orättvist att de som verkligen fört kampen mot rasism, hela sina liv med sina kroppar som insats, får stå bredvid och titta på när en person som exkluderat dem från miljörörelsen blir belönad.

   Vi ber er, Sveriges Kristna Råd och Equmeniakyrkan: tänk om och ge alla som har drabbats en chans att läka i stället för att strö salt i såren. Vi är medvetna om att Thiel bidragit till miljökampen och ekocidlagstiftning och vi uppskattar att priskommittén uppmärksammar gärningar för livets förutsättningar på vår planet inklusive den biologiska mångfalden. Men i tider av växande rasism och latenta hot mot demokratiska principer, kan denna utnämning bidra till att människor blir uppgivna och drar slutsatsen att kyrkliga krafter bidrar till den samhällsutveckling som normaliserar rasism och diskriminering.

   Vänliga hälsningar,

   Följande 164 miljö- och människorättskämpar undertecknar det öppna brevet om Martin Luther King-priset till Pella Thiel:
   Erik Törnlund, ordförande för Amnesty Sápmi
   Warda Abdalla, ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund
   Klara Knapp, ordförande för Latinamerikagrupperna
   Adrian Groglopo, ordförande för Antirasistiska Akademin
   Oscar Barajas Rojas, ordförande för PeaceWorks Sweden
   Robin Zachari, kanslichef för Skiftet
   Kristin Ivarsson, generalsekreterare för Björkåfrihet
   Esmeralda Sjögren, vice ordförande för Fältbiologerna
   Fridays For Future Sverige, genom:
   Agnes Hjortsberg, klimatstrejkare
   Alde Nilsson, klimatstrejkare
   Anton Foley, klimatstrejkare
   Douglas Malm Rath, klimatstrejkare
   Eira Hedlund, klimatstrejkare
   Emmy Wallin, klimatstrejkare
   Erik Christiansson, klimatstrejkare
   Isabelle Åkerlind Hognert, klimatstrejkare
   Janka Réthi, klimatstrejkare
   Leonora Hermann, klimatstrejkare
   Lydia Rysavy, klimatstrejkare
   Nora Toftgård Shahnavaz, klimatstrejkare
   Tilly Nylén, klimatstrejkare
   Valerie Peer, klimatstrejkare
   PUSH Sverige genom Sofie Eriksson (styrelseledamot)
   Mattias Beruk Järvi, grundare för nätverket Fokus Afrofobi
   Maria Dexborg, Afrosvenskarnas forum för rättvisa
   Liisa Korvenranta, styrelseledamot i FARR – Flyktinggruppernas riksråd
   Carmen Blanco Valer, urfolkspolitisk talesperson för Latinamerikagrupperna
   Tor Tuorda, samisk gruvmotståndare
   Nik Märak, samisk kulturarbetare
   Eva Forsgren, samisk debattör
   Parul Sharma, människorättsjurist 
   Ylva Lundkvist Fridh, ekonomi- och miljöhistoriker
   Mariam Carlsson Kanyama, styrelseledamot i Latinamerikagrupperna
   Annette Ericsdotter, initiativtagare för Faith for Ecocide Law och medgrundare av End Ecocide Sweden (styrelsemedlem och ledningsgrupp t.o.m. mars 2021)
   Margareta Ellnebo, avgick ur End Ecocide Swedens ledningsgrupp i protest 2021
   Karolina Carlsson, klimataktivist och f.d. medlem i End Ecocide Sweden t.o.m. 2021
   Elisabeth Sanderson, f.d. medlem i End Ecocide Sweden och aktiv i arbetsgruppen Faith for Ecocide Law som avgick i protest
   Karmapriya Muschött, grön människorättsvetare, Earth Protector, medgrundare End Ecocide Sweden samt styrelseledamot och ordförande i ledningsgruppen t.o.m. 2021, fd medlem Naturens Rättigheter tom 2021, fd medlem i omställningsnätverket t.o.m. 2021
   Mariam Jallow Tholozan, aktiv i Black Lives Matter Sweden och Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Peter Forsberg, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Fredrik Ängdervik, elektroingenjör, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Annelie Ängdervik, lärare, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Terese Nilsson, läkare, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020 
   Esther Hauer, doktor i psykologi och aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Jenny Thorold, legitimerad psykolog, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Sara Ytterbrink Nordsköld, psykolog, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Simon Rosén, f.d. aktiv i Ställ om Storvreta samt aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Veronika Österberg, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Katinka Johansson, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Björn Paxling, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Petter Kallioinen, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Karin Lundberg, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Åse Ängsved, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Dirk Jan Luiting, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Titti Johnson, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Isabelle Letellier, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Karin Styrén, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Jonas Ohlsson, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Linnea Engelke, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Sara Nilsson Lööv, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Linn Sandström, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020 
   Rufus Rune, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
   Irene Molina, professor i kulturgeografi
   Linnéa Bruno, lektor i barn- och ungdomsvetenskap
   Gunilla Berglund, docent i psykologi vid Stockholms universitet
   Mikela Lundahl Hero, idéhistoriker vid Göteborgs universitet
   Maria Padrón Hernández, socialantropolog vid Lunds universitet
   Erik Svensson, doktor i marin miljöteknik
   Maria Mårsell, doktorand i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola
   Oscar von Seth, fil. dr. vid Umeå universitet
   Ylva Habel, fri forskare, affilierad med CEMFOR vid Uppsala Universitet
   Sten Nilsson Lill, forskare
   Elin Elbi, forskare vid Uppsala universitet
   Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare och forskare
   Micael Grenholm, doktorand i kyrkohistoria
   Annika Spalde, diakon och författare, mottagare av Martin Luther King-priset 2011
   Christofer Sjödin, präst i Svenska kyrkan
   Janne Manni, präst i Svenska kyrkan
   Tina Wilhelmsson, prästkandidat & pol.mag.
   Evelina Teddy Karlsson, medlem i Equmeniakyrkan  och f.d. riksvalberedare för Fältbiologerna
   Sarx Sönnebo, f.d. riksvalberedare för Fältbiologerna
   Evelina Szamosi, aktivist i Fältbiologerna
   Iris Elmér, aktivist i Fältbiologerna
   Fatema Rasoli, aktivist i Fältbiologerna
   Antonia Simon, projektledare ABF Stockholm
   Claudia Hae-Young Kim, medlem i Permakultur Sverige
   Alex Reuter, f.d. medlem i Naturens Rättigheter Göteborg
   Nette Wermeld Enström, fristående skribent för tidningen Syre och kulturtidskriften Opulens
   Tanvir Mansur, frilansskribent
   Atilla Yoldas, författare och journalist
   Ana Valdes, författare och debattör
   Kinna Skoglund, författare och människorättsaktivist
   Matilda Åhall, läromedelsförfattare och legitimerad lärare
   Pelle Hällje, legitimerad lärare
   Anna Wallman, legitimerad lärare
   Maria Johansson, gymnasielärare
   Katja Laine, specialpedagog
   Carina Nilsson Borg, skoladministratör
   Filip Hallbäck, filmvetare och manusförfattare
   Lovisa Hedlund, kulturvetare och miljöaktivist 
   Brita Olsson, fotograf
   Freï Von Fräähsen Zu Lorenzburg, konstnär och dansare
   Johan Karlsson, arkitekt
   Emelie Drott, landskapsarkitekt
   Leo Rudberg, statsvetare och miljöaktivist
   Sara Wallentin, statsvetare och människorättsaktivist 
   Kim Pischner, statsvetare
   Joakim Petersson, miljövetare
   Karin Sech, beteendevetare
   Jens Ingloff, systemvetare
   Tomas Agnemo, folkbildare i ekologiska maskuliniteter
   Lanja Rashid, folkbildare i klimaträttvisefrågor
   Lina Petersdotter Johansson, ekopedagog
   Elin Boyer, civilkuragetränare
   Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör och opinionsbildare
   Åsa Wadelius, informatör
   Lukas Romson, transman och jämlikhetskonsult
   Susan Löfgren, funktionsrättsaktivist
   Hanna Thessén, barnrättsaktivist
   Rebecca Hedström, asylrättsaktivist
   Nera Mesinovic, feminist och människorättsaktivist
   Marie Milling, ekofeminist och antirasist
   Linnea Jonasson, miljöaktivist
   Robin Holmberg, miljöaktivist
   Yénika Castillo Muñoz, miljö- och människorättsaktivist
   Anna Nylander, miljö- och människorättsaktivist
   Tua B. Frank, miljörättviseaktivist
   Anna Johansson, klimataktivist
   Patrick Stockhammar, klimataktivist 
   Peter Kalmström, aktivist för djur och klimat
   Anki Eleonora, pensionär och klimataktivist
   Roger Olofsson, skogsaktivist
   Sissela Nordling Blanco, antirasistisk feminist
   Johanna Lundström, antirasistisk feminist
   Karin Grundvall, antirasistisk feminist
   Elina Hagström, antirasistisk feminist
   Nåmis Louisedotter, antirasistisk och feministisk socialarbetare
   Denise Olsson Bergqvist, antirasistisk feminist och aktivist
   Madeleine Jonsson, antirasistisk feminist
   Gisela Rossi, antirasistisk feminist
   Simona Mignola, antirasistisk feminist
   Angelo Tapia, antirasistisk feminist
   Jasmine Bagherzadeh Gustafsson, intersektionell feminist
   Timothy Gibran, antifascistisk aktivist
   Rot Meijas, antirasist
   Sandra Eriksson, antirasist
   Clement Martz, antirasist
   Malou Björnslätt, antirasist
   Katja Jassey, Orten odlar
   Anders Jacobsson, omställare i Ekokooperationen för 17
   Ingrid Engarås, omställare i Skarpnäcks stadsdel
   Anna Wirmark, omställare
   Anna Rosenhall, omställare
   Sam Lindskog, omställare
   Pake Hall, andlig ledare för Svalornas Sangha – Peacemakers Sweden
   Mariancila Kim, fredsaktivist, Lila Shala
   Fanny Nilsson, sjuksköterska
   Timmy Nilsson Borg, lokförare
   Emil Olsson, IT-tekniker
   Lotta Wikman, biologstudent
   Lotta Ekström, litteraturstuderande
   Bengt Brülde
   Anette Radesten
   Shanti Louise Shivaya Grafström

   Länkar:
   1. https://landetsfria.nu/2021/nummer-228/rasismen-ar-en-del-av-miljokrisen/
   2. https://landetsfria.nu/2021/nummer-192/omstallningsrorelsen-bor-inkludera-dem-som-exkluderas/
   4. https://landetsfria.nu/2021/nummer-193/replik-miljororelsen-ska-aldrig-legitimera-fascismen/
   5. https://tidningensyre.se/2021/20-juni-2021/allt-fler-kanner-sig-overgivna
   6. https://landetsfria.nu/2021/nummer-223/martin-luther-kings-drom-om-the-beloved-community-ar-fortfarande-aktuell/
   7. https://tidningensyre.se/2021/20-juni-2021/bruna-och-konspiratoriska-tankar-vaxer-i-de-grona-rorelserna-min-grona-varld-krackelerade/
   8. https://tidningensyre.se/2022/13-juni-2022/hogerextrem-infiltrationskampanj-mot-klimataktivister/
   9. https://landetsfria.nu/2022/nummer-373/omstallningsrorelsen-behover-varna-debatten-om-mangfald/
   10. https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/kartlaggning/internt-larm-stort-brak-om-pengar-i-end-ecocide-sweden/
   11. https://landetsfria.nu/2021/nummer-200/jorge-maria-londono-vi-ar-alla-en-del-av-systemet/
   12. https://www.theguardian.com/world/2020/jun/28/german-far-right-infiltrates-green-groups-with-call-to-protect-the-land

  • Stoppa planerna på att splittra akutmottagningen för våldtagna

   Södersjukhusets ledning planerar att montera isär Akutmottagningen för Våldtagna, en välfungerande mottagning och den enda av sitt slag i Sverige. En sådan splittring går tvärs emot mottagningens grundidé, vilket är att erbjuda samlad vård efter…
 • Evenemang