Debatt

Öppet brev om Martin Luther King-priset 2023 till Pella Thiel

Martin Luther King-priset delas ut av Kristna fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd.

”Vi ber er, tänk om och ge alla som har drabbats en chans att läka i stället för att strö salt i såren. Vi är medvetna om att Thiel bidragit till miljökampen och ekocidlagstiftning och vi uppskattar att priskommittén uppmärksammar gärningar för livets förutsättningar på vår planet, men i tider av växande rasism och latenta hot mot demokratiska principer, kan denna utnämning bidra till att människor blir uppgivna och drar slutsatsen att kyrkliga krafter bidrar till den samhällsutveckling som normaliserar rasism och diskriminering.”
164 miljö- och människorättsaktivister i stort upprop med anledning av Martin Luther King-priset 2023.

Vi uttrycker härmed vår djupa oro över att årets Martin Luther King-pris går till Pella Thiel. Vi är 164 människorätts- och miljökämpar från olika håll i Sverige och bland oss finns utsatta minoritetsgrupper, people of color, urfolk, överlevande från Förintelsen, judar, muslimer, flyktingar och HBTQI-personer som alla anser att Thiel inte är en lämplig kandidat, för just detta pris. Hon har med sina handlingar motverkat de värderingar Martin Luther King byggde sin kamp på: alla människors lika värde och mot rasism i alla dess former.

Denna bedömning gör vi utifrån Thiels försök att inkludera högerextrema genom att bjuda in dem till omställningsrörelsen. Vi vill inte spekulera i om hennes handlande berott på okunskap, naivitet eller övermod. Oavsett vilket anser vi att resultatet av dessa handlingar varit kontraproduktivt och särskilt kränkande i förhållande till utsatta minoriteter. Så länge vi lever i ett samhälle som genomsyras av rasistiska konstruktioner är det inte bara de som uttryckligen deklarerar att de hyser rasistiska sympatier eller organiserar sig i sådana grupperingar som bidrar till att rasism i samhället accepteras och normaliseras.

En person som öppnat både famnen och dörrarna till den breda miljörörelsen för organiserade rasister är direkt olämplig att bli associerad med Martin Luther Kings livslånga medborgarrättsliga och antirasistiska kamp. Vi vill i synnerhet peka på Thiels samarbete med den högerextrema nyhetssajten Exakt24 kring en film om omställningsrörelsen. Exakt24 är grundad av politikern Erik Almqvist (SD), som är känd för sin inblandning i järnrörsskandalen. Han har dessutom under flera år hetsat mot utsatta minoriteter, journalister och miljökämpar. Medarbetare vid Exakt24 hyllar även öppet den nazistiska våldsorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Thiel nöjde sig inte med att medverka i Exakt24:s film, utan spred även aktivt filmen i sociala medier och uppmanade miljöaktivister att besöka kanalen för att titta på videon trots att det i slutet av den uppmanades att donera pengar till Exakt24, vilket både normaliserade den inom miljökretsar och bidrog till att kanalen höjde sina tittarsiffror.

Idag är Exakt24 blockerad av YouTube på grund av sitt extrema innehåll av hat och hot. Excintion Rebellion fick en tid efter publiceringen erfara vad som kan hända när personer välkomnas utan urskillning när just Exakt24 infiltrerade rörelsen och en miljöaktivist misshandlades.

Thiel skrev sedan en krönika i miljötidningen Landets Fria, där hon ställde frågan om inte den breda miljörörelsen borde “inkludera dem som vill exkludera” för att bygga broar till de högerextrema miljöerna och länkade till Exakt24. Thiels krönika bemöttes med massiv kritik från flera miljö- och människorättsorganisationer, erkända miljöaktivister och antirasister som tydligt tog avstånd från ideologier som ifrågasätter alla människors lika värde. Detta föranledde även ett webinarium om ekofascism och en artikelserie hos Landets Fria som handlade om de högerextremas intresse för att nästla sig in i miljörörelsen och de uttryck som ekofascismen har.

Resultatet av Thiels uttalande om att “inkludera dem som vill exkludera” och det som därefter skedde, är ett omställningsnätverk i turbulens, ett upplöst nätverk för Naturens Rättigheter och total söndring i End Ecocide Sweden och många medlemmar som lämnat i protest, inklusive några av Thiels närmaste. Sammanfattningsvis är det en djup splittring inom stora delar av miljörörelsen.

I sin slutreplik i debatten bad Pella Thiel sent omsider om ursäkt för att människor tagit illa vid sig. Men hon bad aldrig om ursäkt för att hon samverkat med och bjudit in de högerextrema eller gav tecken på att hon insåg att dörren stängts för många utsatta till de sammanhang där hon är verksam. Och genom att fortsätta rättfärdiga sitt agerande bidrar Thiel till att normalisera högerextrema och rasistiska krafter, vilka i sig inte enbart är ett hot mot människor och samhälle, utan även mot miljön.

Istället för att lyssna på de olika röster som ifrågasatte “inkludera dem som vill exkludera”, inte minst dem som direkt hotas av de extrema rörelserna, tog sig Thiel sedan friheten att genom ytterligare en krönika berätta för antirastister och rasifierade hur kampen mot rasism och fascism borde föras, i en text där hon implicit kritiserar Black Lives Matter och andra antirasistiska rörelsers antirasistiska strategier. 20 organisationer, bland dem flera från den antirasistiska rörelsen, skrev en kritisk replik på den krönikan.

Parallellt med detta anklagades de som öppet framförde kritik för att ”fultolka” och bedriva “drev” mot Thiel. Härskartekniker användes för att tysta ner kritiken. Inom End Ecocide Sweden – den miljöorganisation där Pella Thiel var ordförande – började kritiska medlemmar uteslutas. 

Vi vill också passa på att informera om att Thiel inte ensam grundade End Ecocide Sweden som det står i prismotiveringen. Inte heller är hon initiativtagare till Faith for Ecocide Law. Hon var medgrundare till End Ecocide Sweden och tog över Faith for Ecocide Law, när den som tog initiativet och lade grunden stängdes ute på grund av meningsskiljaktigheter.

All denna kritik har vi förmedlat såväl till priskommittén som de kyrkor som står bakom Martin Luther King-priset, vilka i flera fall inte kände till Thiels samverkan med rasistiska krafter. Efter detta har Kristna Fredsrörelsen och flera ledamöter i kommittén tagit avstånd från årets val av mottagare av priset, vilket hedrar dem. Trots kritiken står dock Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna Råd ännu bakom priset till Pella Thiel. Det är sorgligt, inte minst med tanke på att den kristna kyrkan har en besvärlig historia med kolonialism, rasism och förtryck – en historia som sakta har börjat bearbetas av flera kyrkor. Detta pris utgör ett bakslag.

Respekt för alla människors lika värde, solidaritet och miljö hör ihop. Utdelningen av Martin Luther King-priset till Pella Thiel känns för oss som ännu ett övergrepp. Det är djupt orättvist att de som verkligen fört kampen mot rasism, hela sina liv med sina kroppar som insats, får stå bredvid och titta på när en person som exkluderat dem från miljörörelsen blir belönad.

Vi ber er, Sveriges Kristna Råd och Equmeniakyrkan: tänk om och ge alla som har drabbats en chans att läka i stället för att strö salt i såren. Vi är medvetna om att Thiel bidragit till miljökampen och ekocidlagstiftning och vi uppskattar att priskommittén uppmärksammar gärningar för livets förutsättningar på vår planet inklusive den biologiska mångfalden. Men i tider av växande rasism och latenta hot mot demokratiska principer, kan denna utnämning bidra till att människor blir uppgivna och drar slutsatsen att kyrkliga krafter bidrar till den samhällsutveckling som normaliserar rasism och diskriminering.

Vänliga hälsningar,

Följande 164 miljö- och människorättskämpar undertecknar det öppna brevet om Martin Luther King-priset till Pella Thiel:
Erik Törnlund, ordförande för Amnesty Sápmi
Warda Abdalla, ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund
Klara Knapp, ordförande för Latinamerikagrupperna
Adrian Groglopo, ordförande för Antirasistiska Akademin
Oscar Barajas Rojas, ordförande för PeaceWorks Sweden
Robin Zachari, kanslichef för Skiftet
Kristin Ivarsson, generalsekreterare för Björkåfrihet
Esmeralda Sjögren, vice ordförande för Fältbiologerna
Fridays For Future Sverige, genom:
Agnes Hjortsberg, klimatstrejkare
Alde Nilsson, klimatstrejkare
Anton Foley, klimatstrejkare
Douglas Malm Rath, klimatstrejkare
Eira Hedlund, klimatstrejkare
Emmy Wallin, klimatstrejkare
Erik Christiansson, klimatstrejkare
Isabelle Åkerlind Hognert, klimatstrejkare
Janka Réthi, klimatstrejkare
Leonora Hermann, klimatstrejkare
Lydia Rysavy, klimatstrejkare
Nora Toftgård Shahnavaz, klimatstrejkare
Tilly Nylén, klimatstrejkare
Valerie Peer, klimatstrejkare
PUSH Sverige genom Sofie Eriksson (styrelseledamot)
Mattias Beruk Järvi, grundare för nätverket Fokus Afrofobi
Maria Dexborg, Afrosvenskarnas forum för rättvisa
Liisa Korvenranta, styrelseledamot i FARR – Flyktinggruppernas riksråd
Carmen Blanco Valer, urfolkspolitisk talesperson för Latinamerikagrupperna
Tor Tuorda, samisk gruvmotståndare
Nik Märak, samisk kulturarbetare
Eva Forsgren, samisk debattör
Parul Sharma, människorättsjurist 
Ylva Lundkvist Fridh, ekonomi- och miljöhistoriker
Mariam Carlsson Kanyama, styrelseledamot i Latinamerikagrupperna
Annette Ericsdotter, initiativtagare för Faith for Ecocide Law och medgrundare av End Ecocide Sweden (styrelsemedlem och ledningsgrupp t.o.m. mars 2021)
Margareta Ellnebo, avgick ur End Ecocide Swedens ledningsgrupp i protest 2021
Karolina Carlsson, klimataktivist och f.d. medlem i End Ecocide Sweden t.o.m. 2021
Elisabeth Sanderson, f.d. medlem i End Ecocide Sweden och aktiv i arbetsgruppen Faith for Ecocide Law som avgick i protest
Karmapriya Muschött, grön människorättsvetare, Earth Protector, medgrundare End Ecocide Sweden samt styrelseledamot och ordförande i ledningsgruppen t.o.m. 2021, fd medlem Naturens Rättigheter tom 2021, fd medlem i omställningsnätverket t.o.m. 2021
Mariam Jallow Tholozan, aktiv i Black Lives Matter Sweden och Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Peter Forsberg, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Fredrik Ängdervik, elektroingenjör, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Annelie Ängdervik, lärare, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Terese Nilsson, läkare, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020 
Esther Hauer, doktor i psykologi och aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Jenny Thorold, legitimerad psykolog, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Sara Ytterbrink Nordsköld, psykolog, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Simon Rosén, f.d. aktiv i Ställ om Storvreta samt aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Veronika Österberg, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Katinka Johansson, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Björn Paxling, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Petter Kallioinen, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Karin Lundberg, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Åse Ängsved, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Dirk Jan Luiting, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Titti Johnson, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Isabelle Letellier, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Karin Styrén, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Jonas Ohlsson, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Linnea Engelke, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Sara Nilsson Lööv, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Linn Sandström, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020 
Rufus Rune, aktiv i Extinction Rebellion som mottog Martin Luther King-priset 2020
Irene Molina, professor i kulturgeografi
Linnéa Bruno, lektor i barn- och ungdomsvetenskap
Gunilla Berglund, docent i psykologi vid Stockholms universitet
Mikela Lundahl Hero, idéhistoriker vid Göteborgs universitet
Maria Padrón Hernández, socialantropolog vid Lunds universitet
Erik Svensson, doktor i marin miljöteknik
Maria Mårsell, doktorand i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola
Oscar von Seth, fil. dr. vid Umeå universitet
Ylva Habel, fri forskare, affilierad med CEMFOR vid Uppsala Universitet
Sten Nilsson Lill, forskare
Elin Elbi, forskare vid Uppsala universitet
Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare och forskare
Micael Grenholm, doktorand i kyrkohistoria
Annika Spalde, diakon och författare, mottagare av Martin Luther King-priset 2011
Christofer Sjödin, präst i Svenska kyrkan
Janne Manni, präst i Svenska kyrkan
Tina Wilhelmsson, prästkandidat & pol.mag.
Evelina Teddy Karlsson, medlem i Equmeniakyrkan  och f.d. riksvalberedare för Fältbiologerna
Sarx Sönnebo, f.d. riksvalberedare för Fältbiologerna
Evelina Szamosi, aktivist i Fältbiologerna
Iris Elmér, aktivist i Fältbiologerna
Fatema Rasoli, aktivist i Fältbiologerna
Antonia Simon, projektledare ABF Stockholm
Claudia Hae-Young Kim, medlem i Permakultur Sverige
Alex Reuter, f.d. medlem i Naturens Rättigheter Göteborg
Nette Wermeld Enström, fristående skribent för tidningen Syre och kulturtidskriften Opulens
Tanvir Mansur, frilansskribent
Atilla Yoldas, författare och journalist
Ana Valdes, författare och debattör
Kinna Skoglund, författare och människorättsaktivist
Matilda Åhall, läromedelsförfattare och legitimerad lärare
Pelle Hällje, legitimerad lärare
Anna Wallman, legitimerad lärare
Maria Johansson, gymnasielärare
Katja Laine, specialpedagog
Carina Nilsson Borg, skoladministratör
Filip Hallbäck, filmvetare och manusförfattare
Lovisa Hedlund, kulturvetare och miljöaktivist 
Brita Olsson, fotograf
Freï Von Fräähsen Zu Lorenzburg, konstnär och dansare
Johan Karlsson, arkitekt
Emelie Drott, landskapsarkitekt
Leo Rudberg, statsvetare och miljöaktivist
Sara Wallentin, statsvetare och människorättsaktivist 
Kim Pischner, statsvetare
Joakim Petersson, miljövetare
Karin Sech, beteendevetare
Jens Ingloff, systemvetare
Tomas Agnemo, folkbildare i ekologiska maskuliniteter
Lanja Rashid, folkbildare i klimaträttvisefrågor
Lina Petersdotter Johansson, ekopedagog
Elin Boyer, civilkuragetränare
Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör och opinionsbildare
Åsa Wadelius, informatör
Lukas Romson, transman och jämlikhetskonsult
Susan Löfgren, funktionsrättsaktivist
Hanna Thessén, barnrättsaktivist
Rebecca Hedström, asylrättsaktivist
Nera Mesinovic, feminist och människorättsaktivist
Marie Milling, ekofeminist och antirasist
Linnea Jonasson, miljöaktivist
Robin Holmberg, miljöaktivist
Yénika Castillo Muñoz, miljö- och människorättsaktivist
Anna Nylander, miljö- och människorättsaktivist
Tua B. Frank, miljörättviseaktivist
Anna Johansson, klimataktivist
Patrick Stockhammar, klimataktivist 
Peter Kalmström, aktivist för djur och klimat
Anki Eleonora, pensionär och klimataktivist
Roger Olofsson, skogsaktivist
Sissela Nordling Blanco, antirasistisk feminist
Johanna Lundström, antirasistisk feminist
Karin Grundvall, antirasistisk feminist
Elina Hagström, antirasistisk feminist
Nåmis Louisedotter, antirasistisk och feministisk socialarbetare
Denise Olsson Bergqvist, antirasistisk feminist och aktivist
Madeleine Jonsson, antirasistisk feminist
Gisela Rossi, antirasistisk feminist
Simona Mignola, antirasistisk feminist
Angelo Tapia, antirasistisk feminist
Jasmine Bagherzadeh Gustafsson, intersektionell feminist
Timothy Gibran, antifascistisk aktivist
Rot Meijas, antirasist
Sandra Eriksson, antirasist
Clement Martz, antirasist
Malou Björnslätt, antirasist
Katja Jassey, Orten odlar
Anders Jacobsson, omställare i Ekokooperationen för 17
Ingrid Engarås, omställare i Skarpnäcks stadsdel
Anna Wirmark, omställare
Anna Rosenhall, omställare
Sam Lindskog, omställare
Pake Hall, andlig ledare för Svalornas Sangha – Peacemakers Sweden
Mariancila Kim, fredsaktivist, Lila Shala
Fanny Nilsson, sjuksköterska
Timmy Nilsson Borg, lokförare
Emil Olsson, IT-tekniker
Lotta Wikman, biologstudent
Lotta Ekström, litteraturstuderande
Bengt Brülde
Anette Radesten
Shanti Louise Shivaya Grafström

Länkar:
1. https://landetsfria.nu/2021/nummer-228/rasismen-ar-en-del-av-miljokrisen/
2. https://landetsfria.nu/2021/nummer-192/omstallningsrorelsen-bor-inkludera-dem-som-exkluderas/
4. https://landetsfria.nu/2021/nummer-193/replik-miljororelsen-ska-aldrig-legitimera-fascismen/
5. https://tidningensyre.se/2021/20-juni-2021/allt-fler-kanner-sig-overgivna
6. https://landetsfria.nu/2021/nummer-223/martin-luther-kings-drom-om-the-beloved-community-ar-fortfarande-aktuell/
7. https://tidningensyre.se/2021/20-juni-2021/bruna-och-konspiratoriska-tankar-vaxer-i-de-grona-rorelserna-min-grona-varld-krackelerade/
8. https://tidningensyre.se/2022/13-juni-2022/hogerextrem-infiltrationskampanj-mot-klimataktivister/
9. https://landetsfria.nu/2022/nummer-373/omstallningsrorelsen-behover-varna-debatten-om-mangfald/
10. https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/kartlaggning/internt-larm-stort-brak-om-pengar-i-end-ecocide-sweden/
11. https://landetsfria.nu/2021/nummer-200/jorge-maria-londono-vi-ar-alla-en-del-av-systemet/
12. https://www.theguardian.com/world/2020/jun/28/german-far-right-infiltrates-green-groups-with-call-to-protect-the-land

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV