Nyheter

Utbredd fattigdom bland ensamstående och utrikes födda mammor

Barnfattigdom i Sverige grafik.

Ensamstående utrikes födda mammor är en av samhällets mest utsatta grupper. De försöker överleva på minimala resurser samtidigt som de befinner sig i utdragna asylprocesser eller försöker ta sig in i samhället, visar en ny rapport från Rädda barnen.

”Barnens situation påverkas av mammornas situation”.

I Sverige finns det idag en växande grupp kvinnor som är utrikes födda och ensamstående. I Rädda barnens rapport framkommer hur asylsökande och nyanlända utrikes födda mammor ser på sina egna och sina barns livsvillkor.

Alla mammor i studien vittnar om en svår ekonomisk situation.

I studien framkommer att kvinnor som genomlever utdragna asylprocesser eller har fått avslag men inte kunnat lämna Sverige, hamnar i ett existentiell limbo. En situation som påverkar barnen negativt.

Den osäkra boendesituation som de flesta av dessa kvinnor hade påverkade alla. Många asylsökande kvinnor hade tvingats flytta flertalet gånger mellan lägenheter och anläggningsboenden i olika delar av Sverige. Detta upplevdes som mycket påfrestande, i synnerhet för barnen.

Att inte ha tillräckligt med pengar för att kunna försörja barnen på egen hand beskrivs som en stor utmaning för alla kvinnor, enligt Rädda barnen.

Konsekvensen av den låga dagersättningen för asylsökande som många av kvinnorna lever på blir att barn lever i fattigdom under en särskilt avgörande fas i livet. Kanske att de behöver gå hungriga eller inte kan ha fritidsaktiviteter.

Jag har så många problem. Maten den blir bara dyrare och dyrare. Jag kan inte köpa det mina barn behöver. Pengarna räcker inte. Hur ska jag kunna leva? Jag är mycket orolig och ledsen”, sade en mamma i studien.

Alla deltagare uttryckte en vilja att jobba och bli självförsörjande. Men oregelbundna arbetstider och svårigheter med barnomsorg är ett hinder, som försvårar etableringen på arbetsmarknaden.

– Barnens situation påverkas av mammornas situation, något som också behöver beaktas i beslutfattningsprocesser och i stöd som riktas till asylsökande eller nyanlända ensamstående kvinnor med barn, säger Eva Harnesk, Rädda Barnens projektledare för Starka mammor – trygga barn, i ett pressuttalande.

Rädda barnen skulle därför vilja se att regeringen vidtar åtgärder för att minska barnfattigdomen för ensamstående och utrikes födda mödrar och deras barn, då de är särskilt sårbara och överrepresenterade i barnfattigdomsstatistiken.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV