Nyheter

Utredningen om barns rättigheter – en katastrof

Barn ska få bättre skydd mot att tvingas umgås med en våldsam förälder. På fredagen presenterades en statlig utredning som bland annat rör detta. Olga Persson på Unizon kallar utredningen för ”en katastrof”.

Utredningen Tryggare hem för barn hade bland annat i uppdrag att ta ställning till hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga uppkommer om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning.

När det gäller den del av utredningen som handlar om att skydda barn från umgänge med en våldsam pappa är Olga Persson från Unizon mycket kritisk.

– Utredningen Tryggare hem för barn är en katastrof. Vi är många som har haft förhoppningar om att den ska föreslå nya lagförslag och förtydliganden i befintlig lagstiftning för att skydda barn från tvångsumgänge. Inget av detta återfinns i utredningen, säger Olga Persson från Unizon till Fempers nyheter.

Utredaren Sofia Jungstedt menar att domstolarna idag lägger för stor vikt vid barnens kontakt med båda föräldrarna.

– Kontaktprincipen beaktas i större utsträckning än att barnet far illa, säger hon till Ekot.

Det har också visat sig att domstolarna inte har gjort riskbedömningar när uppgifter finns om våld eller övergrepp, framkommer i utredningen.

Enligt Jungstedt måste därför varningssignalerna väga tyngre för att skydda barnen.

Hon landar i rekommendationen att det ska göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

– Man måste ta hänsyn till alla omständigheter, men rätten till umgänge får inte väga så tungt så att barnet riskerar att fara illa, säger Jungstedt.

Olga Persson från Unizon är mycket kritisk till rekommendationen kring helhetsbedömningen och menar att det krävs ett mycket tydligare lagstöd för att skydda barn från umgänge med en pappa som slår eller en pappa som slår en mamma.

– Min spontana reaktion är total besvikelse att det här gör lagen ännu mer otydlig.

Enligt Persson var det mycket tydliga direktiv i utredningen, som handlade om att tydligt definiera exempel då umgänge skulle vara olämpligt.

– Till exempel när barn och kvinnor befinner sig på skyddade boenden på grund av en våldsam pappa. När mamman har kontaktförbud mot en våldsam pappa, så tvingar vi barn med domstolsbeslut att fortsätta att träffa honom, säger hon och fortsätter:

– Det är helt orimligt att barnen ska ta ansvar för att adressen är hemligt där han eller hon bor tillsammans med mamman, säger Olga Persson.

Det här är inga undantagsfall.

– Förslaget om individuella helhetsbedömningar förutsätter en familjerätt och domstolar som har hög kunskap om hur våld mot kvinnor och barn tar sig uttryck. Det är vi inte idag.

Att göra lagen mer otydlig och tala om helhetsbedömningar när man inte ens idag klarar av de här väldigt tydliga situationerna där till exempel pappan är dömd för våld mot mamman eller barnet och ändå får ha fortsatt umgänge, är inte rimligt enligt Persson.

– Vi hoppas att regeringen går mycket längre i sina förslag för att rädda barns liv och skydda dem från skadorna de får av att tvingas träffa förövare, säger Olga Persson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV