Nyheter

Chile upprättar sanningskommission för internationellt adopterade

Parlamentet i Chile har röstat igenom en resolution som innebär att en sannings- och skadeståndskommission ska upprättas för de tusentals misstänkt illegala adoptionerna från landet.

Beslutet innebär att presidenten Gabriel Boric ska upprätta en sannings- och skadeståndskommission för internationellt adopterade och ursprungsfamiljer som har drabbats av oegentligheter kopplade till adoptioner från 1950-talet fram till millennieskiftet, rapporterar Dagens nyheter.

I en utredning från 2019 slog det chilenska parlamentet – underhuset – fast att barn hade stulits från sina föräldrar och blivit bortadopterade till flera länder i väst, varav 640 fall gäller adoptioner till Sverige.

Det framkom att det var många personer från olika yrkeskategorier som varit inblandade i de internationella adoptionerna. Det framkom också att det framför allt var många unga kvinnor som blivit mammor och befann sig i en utsatt position som hade övertalats till att adoptera eller helt enkelt hade blivit bestulna på sina barn.

Som Fempers nyheter tidigare har rapporterat om pågår det även i Sverige en utredning gällande internationella adoptioner från bland annat Chile

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV