Nyheter

Färre ska ta hand om fler äldre

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende, Fruängsgårdens servicehus i Fruängen, Hägersten.

Det saknas personal i äldreomsorgen i sju av tio kommuner. Det har lett till att den befintliga personalen arbetar enormt antal timmar övertid. Det visar en undersökning av tidningen Kommunalarbetaren.

Att sju av tio kommuner har personalbrist i äldreomsorgen sliter på personalen. I somras ledde det till att de jobbade upp mot en miljon övertidstimmar, framkommer i den enkät som tidningen Kommunalarbetaren har gjort.

Övertiden har ökat i mer än hälften av landets kommuner jämför med 2019 och det på grund av just personalbrist. Från juni till och med augusti förra året handlade det om 944 000 timmar. Jämfört med år 2019 är det en fördubbling av antalet arbetade övertidstimmar. Dessa räknas dessutom utöver mertiden, som är de timmar som deltidsanställda arbetar extra upp till heltid.

Förutom att befintlig personal måste arbeta extremt många timmar så drabbas även vårdtagarna. Nära sex av tio kommuner har ställt in eller skjutit upp hjälp till de äldre som ett resultat av personalbrist, framkommer i enkäten.

– Man måste gå till botten med varför det ser ut så här och vad man tänker göra åt det, säger Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal, till Kommunalarbetaren.

Enligt Ragnegård behöver varje kommun tillsätta en kriskommission.

Sveriges befolkning blir allt äldre. Inom de närmsta tio åren kommer antalet personer över 80 år att öka med 50 procent medan personer i arbetsför ålder bara kommer öka med 4 procent under samma period, enligt Statistiska centralbyrån.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar därför att det inte går att räkna med större bemanning i framtiden, eftersom bristen på arbetskraft är för stor.

– Det är inte realistiskt. Vi måste försöka hitta sätt att hantera äldreomsorgen så att det kan vara drägliga arbetsförhållanden och bra kvalitet men inte mer personal, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR till Kommunalarbetaren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV