Nyheter

Påven: ”Homosexualitet är inget brott”

Påven Franciskus i intervju med Associated Press (AP) 24 januari 2023.

Påven Franciskus kritiserar kriminalisering av homosexualitet och uppmanar biskopar i världen att öppna kyrkan för hbtqi+-personer.

– Att vara homosexuell är inget brott, säger påven Franciskus till nyhetsbyrån AP.

Påven säger i en intervju med nyhetsbyrån AP att Gud älskar alla som de är och att homosexualitet inte är något brott och lagar som kriminaliserar homosexualitet är orättfärdiga.

Han uppmanar därför katolska biskopar att välkomna hbtqi+-personer i kyrkan.

Påven är medveten om att det finns katolska biskopar som stödjer lagar som kriminaliserar hbtqi+-personer och diskriminerar personer som tillhör den här gruppen, vilket han menar inte är rätt.

Därför ser han behov av attitydförändringar hos dessa biskopar så att de respekterar allas värdighet och han menar att det krävs en förändringsprocess inom den katolska kyrkan, som kommer att ta tid, för att uppnå detta.

– Dessa biskopar måste genomgå en omvändelseprocess, sade påven till AP och tillade att de borde tillämpa ”samma ömhet som Gud har för var och en av oss”.

Han står dock fast vid att det är en synd.

– Det måste göras åtskillnad mellan ett brott och en synd när det kommer till homosexualitet, sade påven till AP.

Runt 67 länder i världen har lagstiftningen som kriminaliserar samkönade relationer. 11 av dessa länder har dödsstraff för den som överträder lagen, enligt hbtq-organisationen Human Dignity Trust. Även i länder som inte tillämpar lagstiftningen bidrar den ändå till trakasserier, stigmatisering och våld mot hbtqi+-personer.

FN har många gångar uppmanat till att stoppa lagstiftning som kriminaliserar hbtqi+-personer.

Men på senare år har flera delstater i USA och länder i världen gått mot att förbjuda all typ av utbildning och informationsarbete kring sexuell läggning och könsidentitet, vilket leder till fortsatt marginalisering av hbtq-personer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV