Nyheter

Forum för levande historia blir hbtqi-strategisk myndighet

FOTO: Jessica Gow/TT.

Regeringen har utsett Forum för levande historia till en strategisk myndighet för hbtqi+frågor. Myndigheten ska bland annat arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter för queerpersoner i sin verksamhet.

Forum för levande historia har ett avgörande mål att stärka engagemanget för jämlikhet för alla. Nu har regeringen beslutat att myndigheten blir en av tolv så kallade hbtqi-strategiska myndigheter.

Rent konkret innebär uppdraget att ett hbtqi-perspektiv ska integreras och synliggöras i hela verksamheten. Forum för levande historia kommer också att ingå i ett nätverk med de andra hbtqi-strategiska myndigheterna.

Ansvaret omfattar att identifiera och dokumentera utvecklingsbehov, mål och planer för åren 2023-2025. Myndigheten ska föra dialog och samverka med andra strategiska myndigheter vid behov. Dessutom måste den söka kunskap och expertis från organisationer som specialiserar sig på hbtqi+rättigheter.

Sverige har ett rykte om sig att vara ledande när det gäller att främja hbtq-rättigheter och jämställdhet. Men trots sin progressiva hållning står landet fortfarande inför utmaningar när det gäller att säkerställa full jämlikhet för sina hbtqi+-medborgare.

Enligt en studie gjord av Socialstyrelsen, från 2020, har omkring var femte hbtq-individ i Sverige upplevt diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Denna siffra är ännu högre bland transpersoner, där över hälften rapporterar diskriminering (Socialstyrelsen, 2020).

Dessutom har forskning visat att hbtqi+individer i Sverige har högre frekvens av psykiska problem jämfört med befolkningen i allmänhet. En studie från Svenska föreningen för sexualundervisning, från 2021, visade att 40 procent av hbtqi+-individer i Sverige rapporterade att de lider av depression, jämfört med 20 procent av befolkningen i allmänhet.

Här är alla HBTQI-strategiska myndigheter

Diskrimineringsombudsmannen, Statens kulturråd, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdomars- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Polismyndigheten, Barnombudsmannen och Forum för levande historia.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV