Krönika

Inget motstånd utan svart feminism

Trots att det är 2023 döljs svarta kvinnors kamp fortfarande bakom slöjan av rasism och patriarkalt förtryck. Från USA till Europa och Afrika har svarta kvinnor varit tvungna att kämpa mot ett system som inte bara förtrycker dem baserat på deras ras, utan också deras kön. ”Svart feminism påminner oss om att verklig jämställdhet inte kan uppnås förrän alla former av förtryck har avvecklats”, skriver Sagal Hussein Omar.

Medan världen fortsätter brottas med frågor om ras och jämställdhet, blir svarta feministers röster allt viktigare. Trots de framsteg som gjorts de senaste åren är svarta kvinnors erfarenheter och kamp fortfarande inte helt erkända eller förstådda.

Svarta feminister har varit en drivkraft för förändring i över ett sekel. Svart feminisms ursprung kan spåras tillbaka till tidigt 1900-tal i USA med framväxten av svarta kvinnoföreningar och organisationer som National association of colored women’s clubs och National youth movement. 

inför framväxten av extrema högerpolitiker och urholkningen av medborgerliga rättigheter, är behovet av svart feminism mer akut än någonsin

Idag, när vi står inför framväxten av extrema högerpolitiker och urholkningen av medborgerliga rättigheter, är behovet av svart feminism mer akut än någonsin. I Europa har svarta kvinnor fortfarande lägre betalt än vita män, är oftare arbetslösa och är överrepresenterade i lågavlönade jobb. De blir oftare föremål för polisbrutalitet och faller oftare offer för sexuellt våld än andra grupper i samhället.

I Europa står svarta kvinnor inför en unik uppsättning utmaningar. I en studie från 2019 av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rapporterade svarta kvinnor i EU att de utsätts för en högre frekvens av diskriminering, rasism och möter fler hinder i det dagliga livet jämfört med andra EU-medborgare.

På liknande sätt står svarta kvinnor i Afrika inför skärningspunkten mellan kolonialism, patriarkala system och ekonomisk ojämlikhet.

En av de mest framstående rösterna i den samtida svarta feministiska rörelsen är den somalie-brittiska poeten och författaren Warsan Shire. I sin dikt Home, skriver hon, ”ingen lämnar hemmet om inte hemmet är munnen på en haj… du lämnar bara hemmet när hemmet inte låter dig stanna”. Hennes ord beskriver den påtvingade migrationen och fördrivningen som så många svarta kvinnor upplever.

”feminism är ingen lyx, det är en nödvändighet”

En annan samtida röst är den nigeriansk-amerikanska författaren Nnedi Okorafor, vars science fiction- och fantasyromaner centrerar svarta kvinnor och flickor som huvudpersoner. I en intervju med The New Yorker sa hon, ”jag berättar historierna om de människor som har marginaliserats, som har skjutits åt sidan. Jag ger dem rampljuset.”

Vikten av svart feminism i dagens politiska klimat kan inte överskattas. Som Monica Ali, en bangladeshisk-brittisk författare, konstaterat ”feminism är ingen lyx, det är en nödvändighet”. Det är en uppmaning till handling och kamp, inte bara för svarta och afrikanska kvinnor, utan för alla marginaliserade samhällen.

Svart feminism påminner oss om att verklig jämställdhet inte kan uppnås förrän alla former av förtryck har avvecklats, och det är upp till oss att fortsätta kampen.

Orden från Courttia Newland, en brittisk författare, kapslar in denna känsla perfekt: ”Vi är inte en sak. Vi är inte bara svarta, eller bara kvinnor. Vi är alla dessa saker, och mer”.

Svart feminism påminner oss om att verklig jämställdhet inte kan uppnås förrän alla former av förtryck har avvecklats, och det är upp till oss att fortsätta kampen.

Det politiska klimatet i Europa har blivit allt mer fientligt mot marginaliserade grupper. Framväxten av högerextrema politiker och främlingsfientlig retorik har lett till att rasistiska och sexistiska ideologier har återuppstått. Även här spelar svarta feministers röst och ledarskap en avgörande roll för att trycka tillbaka dessa krafter.

Kampen för verklig jämlikhet är långt ifrån över. Svarta kvinnor fortsätter att möta en störtflod av utmaningar som hotar deras rättigheter och friheter. Behovet av solidaritet, intersektionalitet och kollektiva åtgärder är mer pressande än någonsin.

Framtiden för svart feminism är oupplösligt kopplad till dagens politiska klimat, och det är upp till oss alla att skapa en bättre värld där svarta kvinnor värderas, respekteras och är fria.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV