Nyheter

Kvinnor drabbas hårdare av ”mansdominerad huvudvärk”

FOTO: Fredrik Sandberg/TT.

Trots att det är mycket vanligare att män diagnostiseras med klusterhuvudvärk, visar nu forskare vid Karolinska institutet att kvinnor oftare drabbas av en allvarligare variant av sjukdomen och feldiagnostiseras.

Klusterhuvudvärk är känd för att vara en intensiv och smärtsam huvudvärk som kommer i många attacker. Sjukdomen drabbar unga personer och många får symtom mellan 20 och 40 år.

Tidigare har man trott att sjukdomen främst drabbar män, vilket förklarar varför tillståndet tidigare kallats för ”Hortons huvudvärk”.

Trots att cirka tre till fem gånger fler män diagnostiseras med klusterhuvudvärk än kvinnor, visar en ny studie som publicerades i Neurology, att kvinnor oftare än män drabbas av en svårare variant av sjukdomen.

Detta innebär att de har färre än tre symtomfria månader per år, ett tillstånd som kallas kronisk klusterhuvudvärk.

I studien deltog 874 deltagare som hade diagnosticerats med klusterhuvudvärk av neurologer. Deltagarna fick svara på ett omfattande frågeformulär om livsstil, symtom och behandling.

– Män och kvinnor rapporterar samma nivå av smärta, men eftersom kvinnornas besvärsperioder i högre utsträckning varar längre så blir de också mer påverkade i vardagen, säger Andrea Carmine Belin, docent vid institutionen för neurovetenskap, i en intervju på Karolinska Institutet hemsida.

Bland annat visar studien att dubbelt så många av kvinnorna, 18 procent, var drabbade av den kroniska varianten, jämfört med nio procent av männen.

Det framgår också i studien att kvinnorna i högre utsträckning använde förebyggande läkemedel. Kvinnor rapporterar oftare associerade symtom som hängande ögonlock och sömnstörningar.

– Klusterhuvudvärk feldiagnostiseras ofta initialt hos kvinnor, kanske för att vissa symtom kan påminna om migrän, säger Andrea Carmine Belin och menar att det är viktigt för läkare att vara medvetna om hur tillståndet manifesterar sig olika.

Fakta/Klusterhuvudvärk

Sjukdomen drabbar cirka en av 1 000 personer och kännetecknas av extremt smärtsamma huvudvärksattacker som varar mellan en kvart och tre timmar åt gången, i upp till åtta gånger per dag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV