Nyheter

Finland har fått ny translag

Onsdagen 1 februari 2023 röstade Finlands riksdag igenom en ny translag.

Riksdagen i Finland godkände på onsdagen en ny translag som ger transpersoner rätt till självbestämmande. Den nya Lagen om könsfastställelse skiljer på den medicinska och juridiska processen och ersätter en tidigare internationellt kritiserad lag.

Den nya translagen, alltså lagen om fastställande av kön, röstades på onsdagen igenom i den finska riksdagen. Processen har varit lång och tongångarna i riksdagsdebatterna har tidvis varit hårda och hätska, rapporterar Svenska Yle. De senaste diskussionerna hölls i riksdagen dagen innan omröstningen.

Flera partier var splittrade i frågan, vilket även visade sig i den avgörande omröstningen. Av partiet Centerns ledamöter röstade 12 ja och 13 ledamöter nej till lagen. Fem av dem var frånvarande. Även oppositionspartiet Samlingspartiet visade sig splittrat. 26 ledamöter röstade ja och 10 ledamöter nej.

Samtliga ledamöter för Sannfinländarna och Kristdemokraterna röstade nej och alla från Svenska Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterförbundet röstade ja.

Lagen skiljer på den medicinska och juridiska processen. Åldersgränsen i den nya lagen bibehålls vid 18 år för juridisk ändring av kön.

Den gamla translagen, Lag om fastställande av transpersoners könstillhörighet, ersätts alltså av en helt ny lag med namnet Lag om könsfastställelse.

Den nya lagen innebär att personer som upplever att det juridiska kön de tilldelats vid födseln inte stämmer överens med deras egen könsidentitet kan från och med nu fastställa sitt kön då de blivit myndiga.

Den gamla lagen från 2003 har fått mycket internationell kritik av både andra länder och människorättsorganisationer. En av de största förändringarna i den nya lagen är att kravet på sterilisering slopas.

Tidigare skulle en person vara steriliserad och myndig för att kunna ändra sitt juridiska kön. Dessutom måste hen få en diagnos om mental ohälsa, som bland annat kräver utlåtande av två psykiatrer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV