Nyheter

Har du råd med skilsmässa?

FOTO: Vilhelm Stokstad/TT.

Enligt en undersökning från Danske Bank är det bara hälften av de svenska kvinnorna som känner sig tillräckligt ekonomiskt trygga för att lämna sin partner, medan resten antingen inte har råd eller är osäkra på sin förmåga att göra det.

Att kvinnors ekonomiska välbefinnande kan spela en roll för skilsmässor är inget nytt, men enligt en ny studie, baserad på en opinionsundersökning från Ipsos beställd av Danske Bank Sverige, går utvecklingen åt fel håll.

Bland annat visar undersökningen att bara hälften av svenska kvinnor känner sig tillräckligt ekonomiskt trygga för att lämna sin partner, medan resten antingen inte har råd eller är osäkra på sin förmåga att göra det.

Av de tillfrågade kvinnorna svarade 33 procent att de inte skulle ha råd med en separation från sin partner, medan 17 procent uppgav att de var osäkra.

Till tidningen Femina berättar Jennie Sandén, privatekonom på Danske Bank Sverige, att det har skett en stor förändring.

– Det finns en samhällsutmaning när kvinnor känner att de inte har råd att separera och att de tvingas vara kvar i förhållanden för att de inte har ekonomiska förutsättningar att lämna, säger hon.

När en liknade opinionsundersökning utfördes för tre år sedan sa 21 procent av de tillfrågade att de inte hade råd att separera från sin partner.

Trots att finansiella påfrestningar såsom höga skulder, låg inkomst och arbetslöshet ofta kan leda till att många vill lämna, stannar kvinnor kvar på grund av den dåliga ekonomin som skapats under relationen. 

– Jag tänker att det tuffaste steget är att ta samtalet. Gör ingen stor grej av det, utan ta samtalet kontinuerligt. Mitt tips är att ta in ekonomi som en naturlig del i vardagen. Det är viktigt att vara överens om hur man fördelar saker och ting. Att båda har möjlighet om man skulle gå skilda vägar, säger Jennie Sandén, till tidningen Femina.