Nyheter

Moapriset till Åsa Arping

Åsa Arping, Dekan vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Litteraturprofessor Åsa Arping är en av mottagarna av 2022 års Moapris. Arping får priset för att hon genom sina ”djuplodande analyser av främst kvinnoskildringar” visar att ”klass är en i samtida litteratur grundläggande kategori”.

Åsa Arping är en av mottagarna av Moapriset 2022. Den andra pristagaren är Rasmus Landström.

Enligt motiveringen får de priset för att de ”genom sina böcker Arbetarlitteraturens återkomst respektive Att göra klass har fört upp och fört vidare diskussionen om hur erfarenheter av hårt och lågavlönat arbete inte bara blivit ett stort tema i nyare skönlitteratur, utan även förnyat den. Samtidigt får mannen i blåställ maka på sig och släppa in sina systrar i vårdens och omsorgens rockar, även de med slöja”.

Åsa Arping är sedan den första januari 2023 Dekan vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hon forskar framför allt om 1800-talslitteraturm men intresserar sig även för nyare nordisk politisk litteratur och har nyligen avslutat ett RJ-projekt om klasstematik i svensk samtidsprosa, för vilken hon nu alltså belönas med Moapriset.

Landströms och Arpings genomarbetade böcker i ämnet belönas med Moapriset eftersom de blåser nytt liv i diskussioner om vad litteraturen kan berätta om ett samhälle, framkommer enligt motiveringen.

Deras sätt ”att slå in en kil i den oreflekterade medelklasskultur som dominerar svensk offentlighet är helt i Moas anda”, anser juryn.

Moa Martinson-stipendiet, även kallat Moa-priset, är ett litterärt pris som årligen delas ut till en person som skrivit i Moa Martinsons anda.

Priset instiftades 1989 och delas ut av ABF tillsammans med Sällskapet Moas Vänner. Prissumman är på 20 000 kronor.